Vebinārs: Darba strīdi un to risināšana

Atrašanās vieta: ZOOM
Laiks: 10:00 - 12:00, jūnijs 3, 2021
Darba valoda: Latviešu

Sadarbībā ar izdevniecību Dienas Bizness 3. jūnijā no plkst. 10:00 – 12:00 organizējam tiešsaistes semināru “Darba strīdi un to risināšana”, kurā uzstāsies vadošais speciālists, zvērināts advokāts Andis Burkevics un zvērināts advokāts Māris Simulis.

Ar nepieciešamību risināt darba strīdu var saskarties ikviens darba devējs. Īpaši tad, ja dažādu apstākļu ietekmē darba devējs vairs nevar nodrošināt atsevišķiem vai vairākiem darbiniekiem līdzšinējos nodarbinātības noteikumus. Tāpat arī jebkurš darbinieks, nerodot savam darba tiesību jautājumam pieņemamu risinājumu uzņēmuma ietvaros, var savu aizskarto tiesību un interešu aizsardzībai izvēlēties celt prasību tiesā vai vērsties Valsts darba inspekcijā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, darba strīdi ir viena no populārākajām civillietu kategorijām, kas tiek izskatītas Latvijas Republikas tiesās.

Izplatītākie strīdi ir par:

  • nelikumīgu darba attiecību izbeigšanu;
  • neizmaksātās darba samaksas piedziņu, kas nereti izriet no nepareizas darba laika uzskaites, kā arī par
  • darbinieku mobinga un diskriminācijas situāciju konstatēšanu un novēršanu.

Vebinārā tiks apskatītas iepriekš minētās tipiskākās darba strīdu situācijas, kā arī cita veida strīdi, piemēram, saistībā ar darbinieka prettiesisku komercnoslēpuma izmantošanu, konfliktsituāciju risināšana ar darbinieku arodbiedrību, sniegti ieteikumi, kā darba devējam jau laikus sagatavoties darba strīdam. Tāpat vebinārā tiks apskatīts, cik plaši būtu interpretējams darba devēja pierādīšanas pienākums, kā arī, kādu aizsardzības taktiku izvēlēties, kad darba strīds jau būs nonācis tiesā. Pieskarsimies arī jautājumam par Valsts darba inspekcijas lomu un tiesībām starp pusēm pastāvošo darba strīdu risināšanā.

Mērķauditorija: Personāla nodaļu vadītāji un speciālisti, uzņēmumu vadītāji, uzņēmumu juristi, darba tiesību interesenti