Nekas netika atrasts

Lūdzu, izmēģiniet citus meklēšanas kritērijus

 • PLZ.LV: Kas jāievēro, apstrādājot uzņēmuma klientu un darbinieku datus?

  Publikācijas / Ieva Andersone, Anna Bogdanova, Andis Burkevics, Zane Akermane

  Datu aizsardzība uzskatāma par ļoti būtisku uzņēmuma korporatīvās atbilstības (noteikumu komplekss, ko uzņēmuma darbinieki ikdienā ievēro) programmas daļu. Īpaši svarīga tā kļuvusi kopš Datu aizsardzības regulas pieņemšanas, jo, neievērojot vai pavirši izturoties pret datu aizsardzību, var rasties būtiski riski uzņēmuma ikdienas darbībai — no institūciju piespriestiem sodiem līdz zaudējumu atlīdzības prasībām un reputācijas problēmām. Datu […]

 • Bilance: Kas jāievēro, apstrādājot uzņēmuma klientu un darbinieku datus?

  Publikācijas / Anna Bogdanova, Andis Burkevics

  Datu aizsardzība uzskatāma par ļoti būtisku uzņēmuma korporatīvās atbilstības (noteikumu komplekss, ko uzņēmuma darbinieki ikdienā ievēro) programmas daļu. īpaši svarīga tā kļuvusi kopš Datu aizsardzības regulas pieņemšanas, jo, neievērojot vai pavirši izturoties pret datu aizsardzību, var rasties būtiski riski uzņēmuma ikdienas darbībai — no institūciju piespriestiem sodiem līdz zaudējumu atlīdzības prasībām un reputācijas problēmām. Ar […]

 • PLZ.LV: Kā uzzināt, vai darbinieks ir arodbiedrības biedrs?

  Publikācijas / Andis Burkevics

  Jautājums: Kā uzzināt, vai darbinieks ir arodbiedrības biedrs? Atbildi zvērinātu advokātu biroja “Sorainen” seminārā “Datu aizsardzība uzņēmuma ikdienā” sniedza Andis Burkevics, “Sorainen” vadošais speciālists, zvērināts advokāts, sertificēts personas datu aizsardzības speciālists: “Saskaņā ar pašreiz spēkā esošo Darba likumu, ir tikai viens gadījums, kad darba devējam ir tiesības prasīt darbiniekam šādu informāciju. Tas ir – īsi […]

 • iTiesības: Vai darbiniekiem ir pilnīga vārda brīvība?

  Publikācijas / Andis Burkevics

  Tiesības uz vārda brīvību, kas nostiprinātas Latvijas Republikas Satversmes 100. pantā, ir vienas no svarīgākajām cilvēktiesībām, ko gan darba laikā, gan arī ārpus tā bauda jebkurš darbinieks. Tomēr šajā jautājumā arī darba devējam var būt savas intereses. Tā vairs var nebūt tikai darbinieka privāta lieta, ja viņš brīvajā laikā publisko informāciju, kas, kā uzskata darba […]

 • Bilance: Kas mainījies darbinieku nosūtīšanas jomā?

  Publikācijas / Andis Burkevics

  Šā gada sākumā stājušās spēkā vairākas izmaiņas tiesiskajā regulējumā, kas attiecas uz darbinieku nosūtīšanu darbam uz/no citām Eiropas Savienības/ Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm. Par tām Zvērinātu advokātu biroja Sorainen organizētā seminārā 11. maijā informēja Andis Burkevics, Sorainen vadošais speciālists un zvērināts advokāts. Ar pilnu rakstu varat iepazīties šeit.

Piesakieties jaunumiem!

Pierakstīties

Meklēt publikācijas

Atvērt filtrus

Sektors

Pakalpojums

Valsts