Par mani

Kā Korporatīvo konsultāciju un M&A komandas dalībniece es daudz strādāju pie uzņēmumu apvienošanām un iegādēm. Manas zināšanas korporatīvo konsultāciju un nekustamā īpašuma jomā noder, risinot ar dažādām jomām saistītus klientu jautājumus. Darbs pie sarežģītiem darījumiem dod man īpašu gandarījumu, un es vienmēr esmu gatava pielikt pūles, lai nodrošinātu klientam vislabāko rezultātu.

Profesionālās aktualitātes

Sarežģīti darījumi. Gadu gaitā esmu piedalījusies daudzos sarežģītos darījumos, arī tādos, kas ilgst vairākus gadus un kuros ir pārrobežu aspekti. Lai gan šādi projekti pieprasa lielu enerģijas ieguldījumu, tieši tie man ļauj nepazaudēt dzirksti un gūt sajūsmu no mana darba.

Konsultācijas pārtikas, lauksaimniecības un mežizstrādes klientiem. Kā Latvijas Rūpniecības un Tirdzniecības un patēriņa preču sektora grupu vadītāja esmu uzkrājusi pamatīgas zināšanas par šo nozari un pārzinu juridiskos jautājumus, ar kādiem šī sektora klienti saskaras. Man nemitīgi jāseko līdzi šī daudzveidīgā sektora aktualitātēm.

Nākamās paaudzes juristi. Ticu, ka jaunākie kolēģi ir mūsu nākotne. Modernam juridiskajam birojam ir daudz jāiegulda gan viņos pašos, gan biroja vidē, lai tā būtu atbalstoša. Es esmu izvēlējusies kļūt par Latvijas biroja jaunāko kolēģu komandas vadītāju, lai palīdzētu praktikantiem un juristu palīgiem attīstīties un profesionāli augt.

Akadēmiskā pieredze

  • Rīgas Juridiskā augstskola, Latvija (LLM starptautiskajās un Eiropas tiesībās, ar atzinību)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLB)

Es piedalos

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Pasākumi

Visi pasākumi