28. decembrī stājās spēkā grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā (ADAL), kas paredz detalizētāku kārtību alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai internetā. Covid-19 izraisītās situācijas laikā no 22. marta jau tika atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība internetā, proti, ar distances līguma starpniecību. Savukārt ar minētajiem ADAL grozījumiem arī turpmāk tiek atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība internetā, taču izmantojot tikai tīmekļvietni vai mobilo lietotni (tādējādi izslēdzot citus distances saziņas līdzekļus) un ievērojot ADAL noteikto kārtību.

Prasības tirgotājiem un piegādātājiem

ADAL grozījumi paredz mazumtirgotājiem šādus nosacījumus, lai tie varētu tirgot alkoholiskos dzērienus internetā:

 1. jāsaņem speciālā atļauja (licence) no Valsts ieņēmumu dienesta, kurā norādīta tīmekļvietne un/vai mobilā lietotne, no kuras tiek veikta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība;
 2. atļauts izmantot tikai bezskaidras naudas norēķinus;
 3. aizliegums pārdot alkoholiskos dzērienus nepilngadīgām personām;
 4. aizliegums pārdot laika posmā no plkst. 22.00 līdz 08.00;
 5. pienākums, izmantojot kvalificētus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus, pārbaudīt pircēja identitāti un vecumu;
 6. pienākums tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē norādīt informāciju par atļauju, brīdinājumu par alkohola negatīvo ietekmi, informāciju par aizliegumu pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus nepilngadīgām personām un informāciju par aizliegumu piegādāt dzērienus no plkst. 22.00 līdz 08.00.

Turpretim piegādātājiem jāievēro šādas prasības:

 1. aizliegums piegādāt alkoholiskos dzērienus nepilngadīgām personām;
 2. aizliegums piegādāt alkoholiskos dzērienus no plkst. 22.00 līdz 08.00;
 3. pienākums personai, kas piegādā, pieprasīt, lai pircējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
 4. pienākums, piegādājot dzērienus pircējam bez fiziskās personas starpniecības (piemēram, pakomāti, pasta sūtījumi), pārbaudīt pircēja identitāti un vecumu, izmantojot kvalificētus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus.

Savukārt attiecībā uz mazajām alkoholisko dzērienu darītavām atšķirībā no citiem alkoholisko dzērienu mazumtirgotājiem attiecas šādi atvieglotāki noteikumi:

 1. nodrošinot pircēja identitātes un vecuma pārbaudi pirms pirkuma veikšanas un piegādes brīdī, atļauts neizmantot elektroniskās identifikācijas līdzekļus;
 2. tīmekļvietni vai mobilo lietotni reģistrē tad, ja tajā ir iespējams tiešsaistē veikt pirkuma apmaksu;
 3. var veikt norēķinus arī skaidrā naudā, ievērojot aizliegumu piegādāt dzērienus no plkst. 22.00 līdz 08.00 un aizliegumu tos piegādāt nepilngadīgām personām.

Attiecībā uz alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecību ar distances līguma starpniecību ADAL būtiskas izmaiņas neievieš, bet vien paredz, ka alkoholiskos dzērienus piegādāt atļauts pircēja norādītajā adresē ar kurjera vai cita piegādātāja starpniecību vai bez tā.

Administratīvā atbildība

Lai, tirgojot alkoholiskos dzērienus arī internetā, nepieļautu to pieeju visu diennakti un nepilngadīgām personām, ADAL grozījumi paredz administratīvo atbildību par

 • alkoholisko dzērienu neatļautu mazumtirdzniecību promnešanai vai neatļautu piegādi no plkst. 22.00 līdz 08.00, nosakot naudas sodu juridiskās personas darbiniekam (kurjeram vai citam piegādātājam) līdz 70 EUR, bet juridiskajai personai no 70 līdz 1 400 EUR;
 • alkoholisko dzērienu pārdošanu vai piegādi nepilngadīgai personai, nosakot naudas sodu juridiskās personas darbiniekam (pārdevējam, kurjeram vai citam piegādātājam) no 280 līdz 700 EUR, bet pašai juridiskajai personai no 700 līdz 7 100 EUR.

Riski un ieguvumi

Viedokļi par grozījumiem sabiedrībā ir dažādi, saskatot veselības riskus attiecībā uz alkoholisko dzērienu pieejamības palielināšanos, kā arī attiecībā uz dzērienu piegādes ķēdes pēdējo posmu, uzliekot personām, kas sniedz piegādes pakalpojumus, pienākumu pārliecināties par pircēja vecumu un piegādāt dzērienus tikai noteiktās diennakts stundās. No otras puses esošā situācija liecinājusi, ka ir vietnes, kas piedāvājušas dzērienus iegādāties internetā, apejot tobrīd esošo aizliegumu un radot negodīgas konkurences priekšrocības attiecībā pret citiem komersantiem, kas aizliegumu ievēroja. Savukārt ārvalstu patērētājiem bijis apgrūtinoši pasūtīt caur internetu alkoholiskos dzērienus no Latvijas, jo Latvijā tos tirgot internetā mazumtirdzniecībā nebija atļauts. Tādējādi tiek ierobežots Latvijas ražotāju eksports un arī konkurence ārvalstu tirgos.

ADAL grozījumi mazina minētos trūkumus saistībā ar alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību internetā, vienlaikus ieviešot mehānismu, kas cenšas izslēgt alkoholisko dzērienu tirdzniecības risku nepilngadīgām personām un ārpus atļautā tirdzniecības laika posma, un, kā ticis uzsvērts grozījumu izstrādes laikā, bez mērķa sekmēt alkohola patēriņu.