Par mani

Es palīdzu klientiem dažādos regulējuma, intelektuālā īpašuma un līgumu jautājumos. Sorainen birojam pievienojos 2012. gadā.

Profesionālās aktualitātes

Intelektuālā īpašuma lietas. Palīdzu klientiem dažādos preču zīmju, patentu, dizaina un autortiesību aspektos, piemēram, izstrādāt intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģiju, aizsargāt preču zīmes, īstenot patentu tiesvedību, kā arī sagatavot līgumus saistībā ar intelektuālā īpašuma attīstību, pāreju un licencēšanu. Ar Fulbraita stipendiju studējot ASV, esmu ieguvusi padziļinātas zināšanas par preču zīmēm, patentiem un autortiesībām, kā arī izpratni par ASV un vispārīgi par anglosakšu tiesību sistēmu.

Regulējuma jautājumi. Mans darbs ir saistīts dažādām licencēšanas un citām regulējuma prasībām, tostarp saistībā ar reklāmu, telekomunikācijām, domēna vārdiem, medikamentiem, pārtiku, alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, stratēģiski svarīgām precēm, azartspēlēm, datu un patērētāju aizsardzību. Visbiežāk es palīdzu klientiem ar esošā regulējuma izskaidrošanu, licences iegūšanu vai citu regulējuma prasību izpildi, kā arī pārstāvu klientus valsts iestādēs un tiesās.

Pilns līgumu spektrs. Papildus intelektuālā īpašuma līgumiem es strādāju arī pie dažādiem franšīzes, dažādu preču pārdošanas, pakalpojumu līgumiem, tiešsaistes lietošanas noteikumiem un citiem dokumentiem.

Akadēmiskais darbs. Pēc studijām turpinot aktīvi darboties arī akadēmiskajā vidē, gūstu i espēju satikt daudzus daudzsološus topošos juristus. Kā trenere vai tiesnese piedalos tiesu izspēlēs par visdažādākajiem tematiem, piemēram, publiskajām starptautiskajām tiesībām, starptautisko šķīrējtiesu, investīciju tiesībām, konstitucionālajām un administratīvajām tiesībām, civiltiesībām un intelektuālā īpašuma tiesībām. Turklāt es pasniedzu starptautisko tiesību kursu Latvijas Universitātē.

Akadēmiskā pieredze

  • Džordža Vašingtona Universitāte, ASV (LL.M intelektuālā īpašuma tiesībās, ar izcilību)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLB, LLM)

Es piedalos

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
  • Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas e-komercijas darba grupa