Vienā no Administratīvajā rajona tiesā izskatītajām lietām, kāds Latvijas uzņēmums ir cēlis strīdu par tā iegādātās automašīnas patiesās vērtības noteikšanu.
Strīda jautājums kļuvis ļoti aktuāls, jo automašīnas vērtība bija tuvu reprezentatīvās automašīnas vērtības slieksnim, un secīgi nodokļu piemērošana automašīnas iegādei un izmantošanai krasi atšķiras.

Mūsu kolēģis Oļegs Spundiņš par aktualitātēm, vairāk variet lasīt ŠEIT.