Kopš šī gada augusta Bērnu un pusaudžu resursu centra (turpmāk PRC) sniegtā palīdzība ir pieejama jau deviņās pilsētās. Šogad kopumā atbalstu saņēmuši vairāk nekā 3400 pusaudži, no kuriem 1682 palīdzību saņēma Rīgā, bet vairāk nekā 1800 pusaudži – kādā no PRC reģionālajām filiālēm. Starp reģionu centriem visvairāk atbalsts ir sniegts Jelgavas PRC, kur palīdzību saņēma 297 jaunieši. Nepieciešamība pēc atbalsta atspoguļojas arī gaidīšanas rindās, un šobrīd visgarākā rinda ir Jelgavā, kur pēc palīdzības gaida 55 pusaudži, tad seko Rīga, kur rindā ir 44 pusaudži, un Daugavpils, kur rindā gaida 39 pusaudži.

Mūsu kolēģe, partnere un fonda “Esi” vadītāja Eva Berlaus komentē par situāciju.

Raksta pilnā versija pieejama Delfi.lv.