Sankcijas pieņem ANO, ES, citas starptautiskās organizācijas (piem., Eiropas Drošības un sadarbības organizācija), kā arī valstis – ASV un citas kā Latvija, Apvienotā Karaliste, Kanāda. Šādi sankciju režīmi jāņem vērā, sadarbojoties ar šo valstu biznesa partneriem.

Latvijā katrai personai juridiski saistošas ir ANO, ES, kā arī pašas Latvijas nacionālās sankcijas. Citas svarīgas sankcijas, kas arī noteikti ir jāievēro, īpaši ņemot vērā Ukrainas karu ir – ASV, ES un NATO dalībvalstu sankcijas.

Mūsu kolēģi Edvīns Draba un Raivo Raudzeps informē par ieviesto sankciju ietekmi, lasiet ŠEIT.