fbpx

Par mani

Pievienojos Sorainen pēc veiksmīgas karjeras Latvijas Aizsardzības ministrijā (Juridiskā departamenta direktors) un diplomātiskajā dienestā. Vadu Latvijas biroja Publiskā iepirkuma un publisko projektu komandu, kas ir Strīdu risināšanas un risku vadības prakses atsevišķa sastāvdaļa. Tomēr – lai tas jūs nebiedē! Es aktīvi piedalos strīdu risināšanā, taču savlaicīgas konsultācijas, kas palīdz no tiem izvairīties, sniedz man lielāku gandarījumu.

Profesionālās aktualitātes

Rail Baltica un citi publiskie iepirkumi. Esmu palīdzējis daudziem pretendentiem veiksmīgi sagatavot savus piedāvājumus, no kuriem dažu vērtība pārsniedz pat 100 miljonus EUR; tāpat esmu piedalījies strīdos un tiesvedībā par konkursu prasībām un rezultātiem. Esmu sniedzis konsultācijas pasūtītājiem un sagatavojis konkursu dokumentāciju, un arī pārstāvējis viņus strīdos. Īpaši lepojos ar sagatavotajiem konkursa dokumentiem specializētiem iepirkumiem Rail Baltica projekta īstenošanai un jaunas cietuma ēkas izbūvei Latvijā. Tāpat esmu konsultējis arī par iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā.

Publiskās un privātās partnerības projekti. Esmu palīdzējis Rīgas Domei sagatavot publiskās un privātās partnerības konkursa dokumentāciju Rīgas ziemeļu apvedceļa projektēšanai, celtniecībai, finansēšanai un ekspluatācijai (projekts netika īstenots tā lielo finansiālo izmaksu dēļ – apmēram 1 miljards EUR).

Strīdu risināšana. Esmu pārstāvējis klientus daudzās sarežģītās dažāda mēroga tiesvedībās gan civilajā, gan administratīvajā tiesā, kā arī pārrunās ārpus tiesas.

Maksātnespējas un restrukturizācijas konsultācijas. Esmu konsultējis daudzus klientus un pārstāvējis viņu intereses viņu parādnieku restrukturizācijas un maksātnespējas procesos, kā arī saistītajā tiesvedībā.

Komerclīgumi. Esmu gatavojis līgumus dažādiem mērķiem starp pusēm, kas atrodas dažādās valstīs.

Akadēmiskā pieredze

  • Rīgas Juridiskā augstskola, Latvija (LLM starptautiskajās un Eiropas tiesībās)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (jurista kvalifikācija)

Es piedalos

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija