fbpx

Par mani

Esmu vecākais jurists Finanšu un apdrošināšanas prakses grupā un licencēts profesionāls patentpilnvarnieks ar specializāciju preču zīmēs.

Profesionālās aktualitātes

Darbs ar finanšu tehnoloģiju projektiem. Strādāju ar dažādiem finanšu tehnoloģiju projektiem un institūcijām, piemēram, maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm, kopfinansējuma un savstarpējo aizdevumu platformām, mobilajiem maksājumiem, kā arī ar blokķēdēm un kriptovalūtām. Turklāt esmu konsultējis klientus par citiem regulatīvajiem jautājumiem banku un finanšu jomā, kā arī finansēšanas projektos.

Konsultācijas finanšu iestādēm par jaunu regulējumu. Palīdzu lielām finanšu iestādēm un citiem klientiem risināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) novēršanas, terorisma finansēšanas novēršanas un starptautisko sankciju jautājumus, kā arī esmu konsultējis bankas par klientu bāzes sakārtošanu saskaņā ar AML prasībām un klientu AML riska vērtēšanas sistēmas ieviešanu. Es arī atbalstu klientus finansēšanas jomā, kā arī AML, sankciju un tirdzniecības atbilstības jautājumos ESG prakses grupā.

Restrukturizācijas un maksātnespējas speciālists. Gūto pieredzi darbā ar neskaitāmiem maksātnespējas un restrukturizācijas procesiem, ieskaitot banku maksātnespējas procesus, esmu atspoguļojis daudzās starptautiskās publikācijās saistībā ar Latvijas restrukturizācijas un maksātnespējas regulējumu. Turklāt esmu piedalījies vietējās un starptautiskās darba grupās ar mērķi attīstīt un harmonizēt tiesisko regulējumu. Kā Eiropas maksātnespējas un restrukturizācijas profesionāļu asociācijas – INSOL Europe – biedrs, es esmu Latvijas valsts koordinators šīs asociācijas ietvaros un pārstāvu Latviju tās Austrumeiropas valstu komitejā. Papildus, es esmu Eurofenix (INSOL Europe oficiālais izdevums) galvenais redaktors. 2012. gadā uzvarēju vienās no prestižākajām pasaules sacensībām jauno (līdz 35 gadiem) maksātnespējas un restrukturizācijas profesionāļu vidū – Richard Turton Award –, kļūstot par pirmo uzvarētāju no Latvijas.

Licencēts patentpilnvarnieks. Esmu licencēts patentpilnvarnieks ar specializāciju preču zīmēs. Tas man dod tiesības pārstāvēt ārvalstu klientus Latvijas Patentu valdē ar preču zīmēm saistītos jautājumos, tai skaitā saistībā ar preču zīmju starptautiskās reģistrācijas pieteikumiem.

Akadēmiskā pieredze

  • Compliance Baltic, apmācību programma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana (AML&CTF) banku speciālistiem”
  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLB, LLM)

Es piedalos

  • INSOL Europe
  • Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku asociācija
  • Eurofenix (INSOL Europe oficiālais izdevums) galvenais redaktors