Kopumā jāatzīst, ka 2020. gada pelnītāju TOP60 diezgan precīzi atspoguļo situāciju 2020.gadā Latvijas ekonomikā kopumā. Proti, neskatoties uz sākotnēji drūmajām prognozēm par pandēmijas izraisītu IKP kritumu -6,5% līdz -7% apmērā, gads noslēdzās ar IKP kritumu -3,6% apmērā, kam, kā komentēja Latvijas Banka, par pamatu bija gan salīdzinoši veiksmīgā valdības stratēģija pandēmijas ierobežošanā, gan monetārais un valdības sniegtais atbalsts, gan patērētāju un uzņēmēju spēja pielāgoties, gan salīdzinoši nelielā pandēmijas ietekme arī Latvijai svarīgākajos eksporta tirgos (piemēram, Lietuvā un Igaunijā IKP saruka tikai par attiecīgi 0,8% un 2,9%). Līdzīga situācija vērojama 2020.gada pelnītāju TOP60 kopumā, kur sarakstā iekļauto uzņēmumu kopējais apgrozījums samazinājies tikai par nepilnu 1%.

Arī, detalizētāk analizējot informāciju par sarakstā iekļauto uzņēmumu rādītājiem nozaru griezumā, redzamas tendences, kas, ņemot vērā uzņēmumu specifiku, atbilst tendencēm ekonomikā pasaulē un Latvijā kopumā.

Ar pilnu Dienas Bizness rakstu iespējams iepazīties šeit.