2024.gada 25.martā Eiropas Padomes (EP) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja (MONEYVAL) paziņoja, ka ir oficiāli sācies Latvijas 6.kārtas novērtēšanas process. Zīmīgi, ka Latvija būs pirmā valsts, kas tikusi vērtēta, turklāt – pēc pašas gribas. Ko šis novērtējums nozīmēs uzņēmējiem?

Raksta autore: Ieva Prūse, SIA “Sorainen ZAB” vecākā juriste
Līdzautors: Māris Liguts, SIA “Sorainen ZAB” vadošais speciālists, zvērināts advokāts, CAMS

Kas ir MONEYVAL?

MONEYVAL ir neatkarīga uzraudzības struktūrvienība EP, kuras mērķis ir nodrošināt, ka EP dalībvalstīs darbojas efektīva sistēma cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. MONEYVAL ir viena no astoņām Finanšu darījumu darba grupas stila reģionālajām organizācijām.

Finanšu darījumu darba grupa ir starptautiska organizācija, kas dibināta 1989.gadā, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Tā izstrādā un izplata starptautiskus standartus, ieteikumus un labas prakses vadlīnijas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas un apkarošanas jomā. Šie standarti un ieteikumi ir svarīgs instruments valstu normatīvo aktu izstrādei un prakses pilnveidošanai šajā jomā. Šīs darba grupas rekomendācijas uzskata par pasaules standartu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas jomā.

Šobrīd šajā darba grupā ir 39 dalībvalstis, bet pavisam kopā visā pasaulē šos standartus ievēro vairāk nekā 205 jurisdikcijas. Šīs darba grupas dalībvalstīm parasti ir liels iekšzemes kopprodukts (IKP) un nozīmīgs banku un finanšu sektors. 2022.gadā Finanšu darījumu darba grupas dalībvalstis veidoja aptuveni 85% no globālā IKP un 59% no globālā iedzīvotāju skaita.

Dalībvalstu novērtējumus var veikt Finanšu darījumu darba grupa, Starptautiskais Valūtas fonds vai Pasaules Banka. To valstu novērtējumu, kuras pašas nav darba grupas dalībvalstis, veic Finanšu darījumu darba grupas stila reģionālās organizācijas, kuras dalībvalsts ir novērtējamā valsts. Latvija nav šīs darba grupas dalībvalsts, bet gan MONEYVAL dalībvalsts, attiecīgi Latvijas novērtēšanu veiks MONEYVAL.

MONEYVAL Latvija – novērtēšanas process

MONEYVAL dalībvalstis vērtē viena otru pēc Finanšu darījumu darba grupas izstrādātas metodoloģijas. Šim nolūkam tiek izveidota novērtēšanas komanda, kurā ir eksperti no dalībvalstīm, kā arī MONEYVAL sekretariāta pārstāvji.

Novērtēšanas process ir sarežģīts un laikietilpīgs. Vispirms tiek izveidota novērtēšanas komanda, kurā ir eksperti no dalībvalstīm, kā arī MONEYVAL sekretariāta pārstāvji. Tad ir klātienes vizīte, kas ilgst apmēram 3 nedēļas un kuras laikā MONEYVAL komanda tiekas ar privātā un publiskā sektora pārstāvjiem. Latvijas darba grupu veido 60 pārstāvji.

Līdz klātienes vizītei vērtētajai valstij ir jāizpilda mājasdarbs – jāsagatavo un jāiesniedz visa informācija, kas atspoguļo valsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmas efektivitāti.

Pēc klātienes vizītes tiek sagatavots ziņojuma projekts. Latvijai būs iespēja ziņojuma projektu izskatīt, ierosināt precizējumus, kā arī sniegt papildu informāciju. Viss process kopā aizņem apmēram 2 gadus. Jaunāko novērtējumu Latvija saņems 2025.gada nogalē.

MONEYVAL vērtē Latvijas tiesību aktu atbilstību Finanšu darījumu darba grupas 40 rekomendācijām (tehnisko atbilstību) un valsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmas darbību (tiesību aktu piemērošanas efektivitāti).

Kāpēc Latvija pieteicās būt pirmā?

Šobrīd vienīgais spēkā esošais valsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmas novērtējums ir bēdīgi slavenais 2018.gada MONEYVAL Latvijas novērtējums. Latvijas sistēma tika novērtēta kā neefektīva, kurā ir daudz stratēģisku trūkumu. Šāds vērtējums iemeta Latviju no viena grāvja otrā. Daudzi uzņēmēji, tajā skaitā vietējie, izjuta šīs izmaiņas, jo finanšu sektora prasības pret uzņēmējiem bieži bija neizpildāmas, kontu atvēršana kļuva par vairāku mēnešu procesu, kura gala rezultāts varēja būt arī negatīvs, lai arī bija iesniegti visi pieprasītie dokumenti.

Lai arī Latvija kopš novērtējuma ir būtiski uzlabojusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmas atbilstību un efektivitāti, tā joprojām atrodas MONEYVAL pastiprinātajā uzraudzībā. Kamēr Latvija netiks pie jauna novērtējuma, tikmēr uzraudzība turpināsies, kā arī būs spēkā 2018.gada novērtējums, kas ir novecojis un noteikti neatbilst realitātei. Latvijai no Finanšu darījumu darba grupas tehniskās atbilstības 40 rekomendācijām septiņu rekomendāciju izpilde ir novērtēta kā pilnībā atbilstoša, un 33 – kā lielākoties atbilstoša. Būtiski uzlabojumi ir arī visos 10 efektivitātes rādītājos, kam iepriekš piešķirts vērtējums “zems” vai “vidējs”.

Ar pilno rakstu varat iepazīties šeit.