30% no nekustamā īpašuma pieder sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājai, savukārt privātpersonai, rezidentam, kas nav PVN maksātāja, – 70% no īpašuma. Nekustamais īpašums saskaņā ar zemesgrāmatas informāciju ir nedzīvojama ēka, kurā atrodas nomnieki – veikali, kuri maksā nomas maksu. Sabiedrība apmaksā izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem – gāzi un elektrību –, kuriem tiek piemērots PVN, 100% apmērā. Saskaņā ar savstarpējo vienošanos privātpersona atmaksā sabiedrībai 70% no komunālo pakalpojumu summas. Vai sabiedrība priekšnodoklī var norādīt PVN 100% apmērā par komunālajiem pakalpojumiem vai tikai 30%? Savukārt privātpersona par šo īpašumu izraksta rēķinus nomniekiem un iekasē nomas maksu. Visi nomas līgumi reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā, un nomas naudas samaksas brīdī tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10% apmērā. Pamatojoties uz savstarpējo vienošanos, privātpersona 30% no saviem ieņēmumiem pārskaita sabiedrībai. Vai šiem ieņēmumiem ir jāpiemēro PVN?

Atbildes sniedz mūsu vecākā nodokļu menedžere Dace Everte.

Pilnā raksta versija atrodama šeit.