Lai gūtu praktiskas zināšanas kā uzlabot darba produktivitāti, izmantojot digitālos rīkus, šī gada 28.septembrī interneta žurnāla “iFinanses” rīkotajā izstādē-forumā “Uzņēmuma elektronizācija 2023”, vienuviet tika pulcēti Latvijas zinošākie eksperti un labākie risinājumu izstrādātāji.

Vienā dienā varēja uzzināt visu nepieciešamo uzņēmuma elektronizācijai un produktivitātes celšanai – juridiski un praktiski

Izstādē nozares profesionāļi un modernāko digitālo risinājumu izstrādātāji iepazīstināja uzņēmumus ar piemērotākajiem rīkiem dažādu uzņēmuma un ikdienas darba procesu elektronizēšanai, manuālo darbu atstājot pagātnē. Paralēli izstādei norisinājās forums, kurā vadošie eksperti apskatīja elektronizācijas nozīmību mūsdienu uzņēmējdarbībā, arī tās juridiskos aspektus, bet uz praktisko risinājumu skatuves tika apspriesti elektronizācijas praktiskie aspekti.

Sorainen” zvērināts advokāts Andis Burkevics vērsa uzmanību, ka uzņēmuma elektronizācijas procesā ļoti svarīgi atcerēties par likumā noteiktajiem dokumentiem, kuriem obligāti jābūt parakstītiem papīra vai elektroniskā formātā, to skaitā ir darba līgums un citi darbinieku darba gaitas atspoguļojoši dokumenti. Autors, analizējot tiesu spriedumus, vērš uzmanību, ka pavirša izturēšanās pret šādiem dokumentiem var radīt negatīvas sekas tiesu darbos, un atgādina, ka visi darba līgumi, kas parakstīti papīra formātā, jāsaglabā likumā noteiktajā 90 gadu periodā, jo likums nepieļauj šādu dokumentu oriģinālu iznicināšanu pēc to digitalizēšanas.

Ar pilnu rakstu variet iepazīties portālā Ifinanses.lv !