Uzņēmumam ar pašvaldību noslēgts deleģēšanas līgums, uz kā pamata tiek ieskaitīta dotācija. Dotācijai pievienotās vērtības nodoklis (PVN) netiek piemērots. Uzņēmums iepērk materiālus, degvielu, pakalpojumus, kas ir ar PVN apliekami darījumi. Uzņēmums arī sniedz ar PVN apliekamus pakalpojumus. Vai šādā gadījumā ir jārēķina PVN proporcija? Vai drīkst visu samaksāto priekšnodokli iekļaut PVN deklarācijā pilnā apmērā?

Uz jautājumiem atbild mūsu nodokļu speciāliste Dace Everte. Raksts pieejams ŠEIT.