Autors: Oļegs Spundiņš, SIA “Sorainen ZAB” jurists

Senāts šī gada 14.martā pieņēma spriedumu lietā SKA-200/2023, kuras pamatā bija strīds starp privātpersonu un Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļa apmēru nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumā. Izskatām spriedumu!

Lietas būtība

Strīda pamatā bija jautājums, kādā apmērā personas ienākums no tai piederošā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) realizācijas ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), kas arī tiek dēvēts par kapitāla pieauguma nodokli.

Pamatstrīda jautājumam pakārtots strīds lietā bija arī par to, vai visi personas veiktie ieguldījumi dzīvoklī ir atzīstami par izdevumiem, kas saistīti ar šī nekustamā īpašuma uzlabošanu un atjaunošanu, un secīgi dod personai tiesības samazināt budžetā maksājamo IIN atbilstoši likuma ‘Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) 11.”panta 5.1 daļas nosacījumiem.

Šajā lietā Valsts ieņēmumu dienests (VID) neatzina personas veiktos ieguldījumus dzīvoklī, jo uzskatīja, ka attiecīgie darījumi noformēti ar mērķi samazināt dzīvokļa īpašnieces nodokļu maksājumus. Savus secinājumus VID balstīja uz tā rīcībā esošās informācijas, kas saņemta no ārvalstu nodokļu administrācijām par personas darījumu partneriem, Lietuvā un Igaunijā reģistrētiem komersantiem.

Ar visu rakstu variet iepazīties šeit.