Latvija Republikas Saeima 2022. gada 3. martā otrajā galīgajā lasījumā pieņēma “Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu”. Likuma mērķis ir sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto bruņoto konfliktu, kā arī sniegt vispārēju atbalstu Ukrainas sabiedrībai bruņotā konflikta laikā. Ar likumu netiks atcelta vai mainīta patvēruma pieteikšanas un izskatīšanas procedūra, bet gan noteiks papildu mehānisms, kā Ukrainas iedzīvotāji varēs ātri saņemt atbalstu, kā arī uzturēšanās un darba tiesības Latvijā.

Likums nosaka, ka Ukrainas iedzīvotāji varēs uz vienu gadu saņemt ilgtermiņa vīzu un tiesības uz nodarbinātību, nemaksājot valsts nodevu. Vīzu varēs saņemt arī tie Ukrainas pilsoņi, kuriem nebūs visi nepieciešamie dokumenti. Šajā gadījumā viņiem var tikt noteikts pienākums iesniegt prasībām atbilstošus dokumentus viena gada laikā. Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbināšanai nebūs nepieciešama darba devēja vakances reģistrēšana Nodarbinātības valsts aģentūrā un netiks attiecināta prasība nodrošināt darba samaksu ne mazāku par vidējo bruto darba samaksu Latvijas Republikā. Darba devējs būs tiesīgs no Nodarbinātības valsts aģentūras saņemt dotāciju vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. Likums paredz regulējumu tam, lai Ukrainas civiliedzīvotāji varētu strādāt arī izglītības un ārstniecības jomās, kā arī paredz izņēmumu attiecībā uz valsts valodas lietošanu nodarbinātības jomā. Proti, darba devējam ir tiesības nodarbināt Ukrainas iedzīvotājus arī bez valsts valodas zināšanām, ja tas netraucē darba pienākumu pildīšanai.

Ja Ukrainā izsniegtam ceļošanas dokumentam būs beidzies derīguma termiņš, Latvijas Republikā tas tiks uzskatāms par derīgu līdz 2023. gada 28. februārim.

Likums paredz, ka Latvija līdz 90 dienām nodrošinās Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri sniedzamo atbalstu – izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus, kā arī pirmās nepieciešamības preces. Ukrainas iedzīvotājiem tiks nodrošinātas tādas pašas tiesības kā Latvijas pilsoņiem uz valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību. Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību nodrošinās tā pašvaldība, kurā persona atrodas, turklāt pirmos sešus mēnešus Ukrainas iedzīvotāji varēs saņemt sociālo palīdzību neatkarīgi no viņu materiālās situācijas. Ir arī paredzēta tūlītēja palīdzības sniegšana personām ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, pēc vajadzības nodrošinot sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā un asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam. Nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem likums paredz tiesības uz izglītības ieguvi.

Likums paredz bezmaksas televīzijas programmu izplatīšanas tīklā uz laiku iekļaut ārvalsts televīzijas programmas mazākumtautību valodās, no kurām viena ir ukraiņu valoda.

Likums ir izsludināts 2022. gada 4. martā un stāsies spēkā nākamajā dienā.

Papildu tam ir jāņem vērā, ka Ukrainas pilsoņiem, ierodoties Latvijā, nav nepieciešams veikt Covid-19 testu. Pakalpojumu saņemšanai zaļajā režīmā nav jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, nepieciešams tikai personu apliecinošs dokuments – pase un/vai vīza.

Tiem ieceļotājiem no Ukrainas, kuri Latvijā ieradušies ar savu mājdzīvnieku – suni, kaķi vai sesku, ir jāvēršas tuvākajā veterinārajā klīnikā, lai reģistrētu, čipētu un, ja nepieciešams, vakcinētu dzīvnieku. Šie pakalpojumi no Ukrainas ieceļojušajām personām tiks sniegti bez maksas.

Papildus tam ir jāņem vērā, ka, lai atvieglotu dokumentu un nepieciešamo procedūru kārtošanu ir ieteicams pēc iespējas paņemt visus personīgos dokumentus līdzi ieceļošanai Latvijā – pases, dzimšanas un laulības apliecības, izglītības dokumentus, utt.

Noderīgas saites Ukraiņu civiliedzīvotājiem:

  1. Informācija par ierašanos un uzturēšanos Latvijā: https://www.iem.gov.lv/lv/jaunums/informacija-par-ierasanos-un-uzturesanos-latvija;
  2. Informācija par veselības aprūpes pakalpojumiem un Covid-19 testiem: https://www.vm.gov.lv/lv/informacija-ukrainas-pilsoniem?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.iem.gov.lv%2F;
  3. Informācija par ierašanos ar mājdzīvniekiem: https://www.pvd.gov.lv/lv/jaunums/ukrainiem-kas-iecelojusi-latvija-ar-majdzivnieku-javersas-pie-veterinararsta.