Eiropas Centrālā Banka pagājušā nedēļā sniedza atzinumu, kurā bažas raisījusi Latvijas hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodeva, kas stāsies spēkā ar 1.1.2024. Iespējams, cerībā uz valsts prezidentu. Velti.

Hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodeva

Nodevas maksātāji

Kredītiestādes un uzņēmumi, kā arī ārvalstu kredītiestāžu un uzņēmumu pastāvīgajās pārstāvniecības (filiāles) Latvijā, kas saņēmušas licenci patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijā.

Nodevas apmērs un termiņš

0,5 % apmērā no nodevas maksātāja kopējās izsniegto hipotekāro kredītu atlikumu summas 2023. gada 31. oktobrī. Nodevu nepiemēros hipotekārajiem kredītiem, kas izsniegti ar fiksētu procentu likmi visā hipotekārā kredīta atmaksas periodā. Samaksas termiņš ir līdz pārskata ceturkšņa pirmā mēneša 23. dienai visā 2024.gadā.

Nodevas saņēmēji

Hipotekārā kredīta ņēmēji, kuri tiesīgi saņemt kompensāciju, ir patērētāji, ar kuriem banka noslēgusi hipotekārā kredīta līgumu, ar nosacījumu, ka:

1) hipotekārā kredīta līgums noslēgts līdz 2023. gada 31. oktobrim un nekustamais īpašums, kas ieķīlāts kā nodrošinājums, atrodas Latvijā, un

2) hipotekārā kredīta atlikums nepārsniedz 250 000 euro.

Cik liela būs kompensācija patērētājiem?

Kredīta procentu likmes kompensācijas summa par katru attiecīgo hipotēku noteikta 30 % apmērā no procentu maksājumiem, kas attiecīgajam ceturksnim aprēķināti saskaņā ar attiecīgo hipotekārā kredīta līgumu, kompensācijai nepārsniedzot 2% no attiecīgajam periodam noteiktās procentu likmes.

Vairāk par to, kā funkcionēs hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodeva un kāpēc tā izraisījusi ECB iebildumus, lasiet Jāņa Taukača nodokļu bloga ierakstā!