Vai VID rīcība ir metafiziska un iracionāla? Vikipēdija saka: “Pastāv uzskats, ka drošas zināšanas par metafizikas jautājumiem nav iespējamas.” Kāda uzņēmuma gadījumā tieši šādas pārdomas nāk prātā.

 

Platons apspriež domu, ka vistaisnīgāko un efektīvāko pārvaldības veidu vadītu filozofs – gudrs valdnieks.

Par ko ir stāsts?

Kopumā visu radušos situāciju varētu raksturot aptuveni šāds iedomātais dialogs starp VID un kādu ražojošu un eksportējošu uzņēmumu.

VID: Jūsu uzņēmumam ir 1/2 milj. nodokļu parāds uzņēmuma pārejas rezultātā. Maksājiet!

Uzņēmums: ok, te jums būs EUR 100k, bet pārējam iedodiet nomaksas grafiku.

VID: tev te iesniegumā komats nav pareizā vietā ielikts. Grafiku nedosim.

(Te domāta iesniegumā par grafika piešķiršanu norāde uz likuma pantu, kas ļauj piešķirt grafiku uz 5 gadiem. Taču VID uzskata, ka bija jānorāda citu pantu, kas ļauj pretendēt vien uz 3 gadu grafiku. Problēma ar interpretāciju rodas, jo uzņēmuma pārejas nodokļu parāds nerodas klasiskā uzrēķina rezultātā. Parāds rodas dēļ VID sākotnējā (tiesā tik 1 instancē izskatītā) lēmuma par ‘vecā’ uzņēmuma nodokļu parāda piedziņu. Attiecīgais VID lēmums par parāda piedziņu pēc būtības satur visas sastāvdaļas, kas veido VID kontroles pasākumos pieņemamo lēmumu struktūru.)

Ar pilno rakstu variet iepazīties Jāņa Taukača nodokļu blogā!