Ar 1.1.24. mums likumā pacelts PVN reģistrācijas slieksnis no EUR 40k uz 50k. Ar nākamo gadu šai ziņā būs jaunas izmaiņas visā ES.

PVN reģistrācijas slieksnis – no EUR 50k uz EUR 85k?

ES PVN direktīvā jau 18.12.2020. veikti grozījumi, kas paredz, ka sākot ar 2025. gada 1. janvāri ES ļaus dalībvalstīm atbrīvot no pienākuma iekasēt PVN mazos uzņēmumus, kas reģistrēti ES un kuru gada apgrozījums nepārsniedz EUR 85 000. Grozījumus vēl jāiestrādā Latvijas PVN likumā. Tas, gan, tikai nozīmē to, ka Latvija varēs arī saglabāt esošo EUR 50k PVN reģistrācijas slieksni vai to palielināt, to nesaskaņojot vairs ar Eiropas Komisiju.

Taču svarīgākā pārmaiņa būs pārrobežu darījumiem

Atbrīvojumu no PVN reģistrācijas piemēros arī pārrobežu darījumiem ES ietvaros, ja izpildīti 2 kritēriji:

  1. nav pārsniegts PVN reģistrācijas slieksnis ES valstī, uz kuru pārdod (un pārdevējs tajā nav reģistrēts kā PVN maksātājs); un
  2. nav pārsniegts EUR 100 000 apgrozījums visā ES kopumā.

Grozījumi sola arī atvieglotu, vienas pieturas PVN reģistrāciju mazajam biznesam, kā arī vienkāršotas deklarēšanas prasības.

Uzņēmumi ārpus ES..

.. nevar gūt labumu no atbrīvojuma sliekšņiem, un tādējādi tiem joprojām būs jāmaksā PVN no pirmā pārdošanas darījuma, kā tas ir pašlaik.

Jaunumu sekas

Tas nozīmē, ka, piemēram, Latvijas mazajam biznesam vajadzēs uzmanīties, pārdodot uz tādām zemu reģistrācijas sliekšņu valstīm, kā Dānija (6,7k), Grieķija (10k), Portugāle (12,5k), Spānija (0), Zviedrija (6,8k), utt.

Ar pilno rakstu varat iepazīties Jāņa Taukača nodokļu blogā!