AmCham jau 2022.gada martā publiskojusi vēstuli toreizējam finanšu ministram J.Reiram par to, ka nepieciešama taisnīga nodokļu politika ārvalstu investoriem – fiziskām personām.

Kas minēts AmCham paziņojumā?

“Pašreizējās nodokļu sistēmas ietvarā ārvalstu investori, saņemot dividendes no Latvijas uzņēmuma, nevar pilnībā izmantot dubulto nodokļu konvenciju piedāvātās priekšrocības. Tas rada lielāku nodokļu slogu un nekonkurētspējīgus apstākļus ārvalstu investoriem salīdzinājumā ar Latvijas kaimiņvalstīm. Lai līdzsvarotu esošo nodokļu sistēmu gan vietējiem, gan ārvalstu investoriem, piedāvājam veikt grozījumus likumos “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” un “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, izlīdzinot nodokļu slogu fiziskām personām nerezidentiem. Piedāvātās izmaiņas ir tehniskas, un tās nemazinās Latvijas nodokļu sistēmā iemaksāto nodokļu apjomu, taču samazinās nodokļu slogu nerezidentiem Latvijā veiktajām investīcijām un veicinās mūsu konkurētspēju ārvalstu investoru piesaistē.”

Nodokļu politika investoriem – ideja ir laba

Ja investors ir ārzemnieks, viņam savā nodokļu rezidences valstī var nākties maksāt IIN par no Latvijas uzņēmuma saņemtajām dividendēm. Sistēmā pirms 2018.g. UIN reformas nodoklis sastāvēja no 15% UIN un 10% IIN. Šādā gadījumā par Latvijā samaksātiem 10% ārzemnieks varēja samazināt savā valstī maksājamo IIN. Šobrīd Latvijā maksājams tikai uzņēmuma UIN un tas, protams, ārzemju investoriem – fiziskām personām, nav atskaitāms no savā valstī maksājamā IIN. Tātad, būtībā ideja ir dalīt UIN atkal 2 daļās. Tas jau tā ir kādu laiku spēkā Igaunijā, kur par regulāri izmaksātām dividendēm maksājams 15% UIN un 7% IIN.

Kādēļ esošās nodokļu sistēmas ietveros veidojas nevienlīdzīga situācija Latvijas un ārvalstu investoriem? Kāds būtu piedāvātais situācijas risinājums, lai ieguvēji būtu gan investori, gan valsts un Latvijas sabiedrība? To uzzināsit, izlasot pilno rakstu Jāņa Taukača nodokļu blogā!