Kafija ir izvēles objekts. Latvija nav vienīgā ES, kas izdarījusi šādu izvēli un kur pastāv akcīze kafijai. Taču nesens ES tiesas spriedums paredz, ka tās ieviešanu ir jāpamato. To pašu tikko apstiprināja nodokļu profesore R. de la Feria.

Arī no X publiskās sarakstes ar profesori de la Feria redzams, ka šāda pieeja ir old school – kādreiz kafiju uzskatīja par luksuss preci. Tagad akcīzes ieviešanas pamatojumam jābūt kādas uzvedības korekcijai. Saistībā ar kafiju vienīgais, kas nāk prātā, ir ietekme uz veselību. Taču nav pētījumu, ka kafijai būtu negatīva ietekme uz veselību. Un galvenais – uz brīdi, kad akcīze kafijai Latvijā tika ieviesta, vispār nekādi pētījumi vai racionāli iemesli anotācijā nebija pieminēti. Ok, sarakste ar profesori nav arguments. Tad papētīsim, ko saka nesenais (2023.g.) ES tiesas spriedums. Mūsu likuma neatbilstība ES tiesas veiktai Akcīzes nodokļa direktīvas interpretācijai jau būtu pamats dot šo jautājumu vērtēt Eiropas Komisijai.

ES tiesas spriedums

Šajā spriedumā EST skaidrojusi, ka saskaņā ar Akcīzes Direktīvu dalībvalstis var iekasēt akcīzes nodokli, ievērojot divus nosacījumus.

  • Pirmkārt, šādi nodokļi ir iekasējami īpašos nolūkos. Visiem nodokļiem ir budžeta papildināšanas mērķis. Tādēļ ar to vien nepietiek šāda nodokļa ieviešanas pamatošanai. Ja akcīzes nodokļa objekts pamatots vien ar budžeta papildināšanas apsvērumiem, Akcīzes nodokļa direktīvas noteikumi par izvēles objektiem zaudētu jēgu.
  • Otrkārt, šim nodoklim ir jāatbilst ES nodokļu noteikumiem, lai noteiktu nodokļa bāzi nodokļa summas aprēķināšanai, iekasējamībai un uzraudzībai.
Īpašais nolūks un iekasētā nodokļa izmantošana tam

ES tiesa attiecīgajā spriedumā arī komentēja, ka lai varētu uzskatīt, ka nodoklim ir īpašs nolūks Akcīzes direktīvas nozīmē, akcīzes nodoklim pašam par sevi ir jābūt vērstam uz norādītā nolūka īstenošanu, lai pastāvētu tieša saikne starp ieņēmumu izmantošanu un attiecīgā nodokļa nolūku. Tātad, pat ja pēkšņi kādās Saeimas stenogrammās mistiski pēkšņi atrastos kāds akcīzes kafijai ieviešanas mērķis, vēl būtu jāpierāda, ka šādi iegūtie līdzekļi tiek novirzīti attiecīgā mērķa īstenošanai. Arī tas pie mums nenotiek, ja pavilktu līdzi ar pirkstu, uz kurieni tad aiziet šādi iekasētais akcīzes nodoklis.

Ar pilno rakstu varat iepazīties  Jāņa Taukača nodokļu bloga ierakstā !