Nekas īpašs, tikai nodokļu reforma, aktīvāks VID un EUR 1 miljards PVN plaisa, kas nozīmē, ka mūsējiem joprojām jāuzmanās, ielaižoties darījumos ar kaimiņiem.\

Arī Lietuvā briest nodokļu reforma

Kamēr pie mums vēl tikai nodokļu sistēmas pamatnostādnes vēl tikai top, mūsu Dienvidu kaimiņu kolēģi dod nepārprotamus signālus par arī tur briestošām pārmaiņām. Palielināšoties darbaspēka nodokļi, it sevišķi pašnodarbinātajiem. 5% UIN režīmam (līdz EUR 300 000 apgrozījumam) atcelšot darbinieku skaita ierobežojumu. Tas liekas jocīgi – vienas durvis aizver, bet citas plaši atver: lūdzu, pašnodarbinātie, nāciet uz 5% UIN uzņēmumiem. Ieskatīsimies dziļāk glāzē..

Kas plānots saistībā ar IIN?

 • Progresīvā IIN mehānisma ieviešana ar 20/25/27% nodokļa likmēm.
 • Paaugstināta pašnodarbināto likme uz 20% un samazināti atskaitījumi.
 • Investīciju kontu instruments, kas ļauj neaplikt ar IIN atdevi no ieguldījumiem, ja tie reinvestēti, līdz 10 000 eiro.
 • IIN atskaitījumu atcelšana saskaņā ar ilgtermiņa dzīvības apdrošināšanas un individuālajiem pensiju produktiem.
 • Akciju opciju atvieglojumu pagarināšana.
 • No tuviem radiniekiem saņemto dāvanu aplikšana ar nodokli, ja to vērtība pārsniedz 300 000/150 000 eiro.
 • Nodokļu deklarāciju iesniegšanas vienkāršošana.

Kas plānots saistībā ar UIN?

 • Tūlītējs pamatlīdzekļu nolietojums.
 • Pētniecības un attīstības (R&D), patentu kastes, investīciju projektu un filmu finansējuma atvieglojumu pagarināšana līdz 2028. gadam.
 • Nozaru nodokļa atvieglojumu atcelšana atsevišķiem dzīvības apdrošināšanas sabiedrību un veselības aprūpes uzņēmumu ienākumiem.
 • Tiks atcelta prasība par darbinieku skaitu līdz 10 tiem, kas strādā 5% UIN režīmā (apgrozījums līdz EUR 300 000).
 • Palielināsies slieksnis UIN avansu izmaksai (apgrozījums līdz EUR 500 000 EUR 300 000 vietā).
 • Atvieglojums riska un privātā kapitāla subjektiem (RPCS) tiktu liegts, ja tiktu veiktas investīcijas uzņēmumos, kuri jau izmanto šo atvieglojumu.
 • Uzņēmuma automašīnas, automašīnu nomas, lietošanas un remonta izdevumi būtu atskaitāmi no apliekamās bāzes atkarībā no CO2 emisiju līmeņiem.
 • Grozījumi noteikumos par nemateriālās vērtības amortizāciju nodokļu vajadzībām.
 • Nodokļu zaudējumu pārnešana starp grupas uzņēmumiem būtu ierobežota līdz 70% no saņēmējas vienības ar nodokli apliekamās peļņas.

Kas plānots saistībā ar PVN?

 • PVN reģistrācijas slieksnis tiks palielināts no 45 000 eiro līdz 55 000 eiro.
 • Sociālo pakalpojumu iestāžu sniegtie sociālie pakalpojumi būtu atbrīvoti no PVN.

Kas plānots saistībā ar NĪN?

 • Dzīvojamās mājas tiktu apliktas ar progresīvo NĪN likmi (neapliekamā vērtība tiktu noteikta pēc dzīvojamās mājas vidējās pašvaldības vērtības (AMV)):
  • kad vērtība nepārsniedz 1 AMV – dzīvojamā māja netiktu aplikta ar NĪN;
  • ja vērtība pārsniedz 1 AMV, bet nepārsniedz 2 AMV – tiktu piemērota NĪN likme 0,06%; un
  • ja vērtība pārsniedz 2 AMV – tiktu piemērota NĪN likme 0,1%.
  • Pārējie iedzīvotājiem piederošie nekustamie īpašumi tiktu aplikti ar NĪN likmēm 0,1-1% robežās.
 • Juridiskām personām piederošie komercnekustamie īpašumi tiktu aplikti ar NĪN likmēm 0,5-3% robežās.
 • NĪN būtu jāmaksā tikai tad, ja summa pārsniedz 5 eiro.
 • Ar NĪN tiktu aplikts pamests un novārtā atstāts nekustamais īpašums, kā arī nepabeigta būvniecība.
 • NĪN deklarācijas par iedzīvotājiem piederošajiem nekustamajiem īpašumiem nodokļu iestādes sagatavotu līdz 1. martam, un iedzīvotāji tās samaksā līdz 15. martam katrā taksācijas periodā.

Ko dara Lietuvas VID?

Kā mēs varam jums palīdzēt?

Februārī, prezentējot savas šī gada darbības jomas, Lietuvas VID (VMI) uzsvēra, ka plāno vairāk pievērsties efektīvai uzraudzībai, nevis stingrām kontroles darbībām. Lielāka uzmanība tiks pievērsta augstu nodokļu maksātājiem un jaunizveidotajam “turīgo iedzīvotāju” segmentam. Lietuvas VMI plāno ar viņiem komunicēt ar mērķi skaidrot, kas viņiem būtu nepieciešams. Šonedēļ Twitter redzēju arī ierakstu par labu Igaunijas VID praksi – pēc nodokļu samaksas viņi 3 valodās atsūtīja paldies par nodokļu samaksu un aptauju, kā varētu uzlabot procesus un tādējādi atvieglot nodokļu maksātāja dzīvi. Uz klientiem orientēts pakalpojums. Pat uzruna bija – dārgais klient.

Karstākie nodokļu temati Lietuvā

Izvērtējot ne tikai VMI komentārus, bet arī praksē novēroto būtiski pieaugošo uzsākto nodokļu izmeklēšanu un pārbaužu skaitu dažās nozarēs, VMI pārbaudāmo jautājumu saraksts izskatās sekojošs.

Dividendes interpretē šauri un pēc ekonomiskās būtības

Ar nodokli neapliekamo dividenžu izmaksa ārvalstu holdingiem, peļņas pārskaitīšana uz preferenču tarifu valstīm, nepamatota zaudējumu pārnešana starp grupas uzņēmumiem. VMI ieņem ārkārtīgi stingru pozīciju izvairīšanās novēršanas normas piemērošanā un dividenžu aplikšanā ar nodokli, diezgan aizdomīgi raugās uz visiem “pasīvajiem” turējumiem un nodokļu atvieglojumus saprot ļoti šauri – kā pašu dividenžu neaplikšanu ar nodokli. Izskatās, ka šogad ne tikai saņemsim vairāk pārbaužu par šo tēmu, bet arī vairākus Nodokļu strīdu komisijas lēmumus par pērn veiktajām pārbaudēm.

Reorganizāciju regulējumā daudz neskaidrību

Lai gan nav mainījušās UIN likuma normas, kas nosaka nosacījumus neitrālu uzņēmumu reorganizāciju veikšanai nodokļu vajadzībām, tomēr redzama VMI aktivitāte, izvēloties uzņēmumus kontrolei šajā konkrētajā jautājumā un ārkārtīgi stingra likuma piemērošana. Šajā regulējumā ir diezgan daudz neskaidrību un bieži vien tās neskaidrības netiek interpretētas par labu nodokļu maksātājiem.

Plānās kapitalizācijas paplašināta interpretācija

Pēdējā laikā VMI arvien vairāk interesējas par plānās kapitalizācijas noteikumu un tā izņēmumu piemērošanu. Lai gan šķita, ka šī noteikuma konsekventa piemērošana atrisināsies, tomēr VMI neatzīst tiesas veidoto praksi, ka šis ierobežojošais noteikums tiek piemērots tikai pēc ļaunprātīgas izmantošanas fakta pierādīšanas. Savās interpretācijās VMI arī paplašina jēdzienu “par atlīdzību aizdots kapitāls”, uz kuru attiecas ierobežojumi – novērots, ka uzņēmuma garantiju vai ķīlu bankai par labu māsas uzņēmuma no bankas saņemtajam kredītam VMI arī piemēros plānās kapitalizācijas ierobežojumus. Ir argumenti, lai nepiekristu, bet šķiet, ka te būs jāstrīdas. Sīkāk par šo tematu Latvijā un Igaunijā varat palasīt te.

Transfertcenas vērtē biežāk

Cenu noteikumu piemērošana darījumiem starp saistītām personām – arvien vairāk tiek veiktas tematiskās kontroles darbības vai arī izcenojuma aspekts tiek izvērtēts citu UIN jautājumu kontekstā.

Kur beidzas bizness un sākas personīgs patēriņš

Patēriņš privātajām vajadzībām (automašīnas, jahtas, ceļojumi un citi “luksus” uz uzņēmuma rēķina) ir mūžīga klasika, kur VMI joprojām virza savus inspekcijas resursus un joprojām “atrod”. Tomēr šajā jomā joprojām ir daudz diskutējamu elementu par uzņēmumos organizētajiem komandas motivācijas pasākumiem (īpaši, ja tie tiek organizēti ārzemēs), lojalitātes programmām ar izklaides pasākumu elementiem, svarīgāko klientu organizēšanu u.c.

Vai turīgais ir joprojām rezidents, kaut arī ir aizbraucis

“Turīgo” personu kontrole uzņem apgriezienus, jo par “fiziskām personām ar augstvērtīgiem aktīviem”, kuras interesē VMI, tiek uzskatīti ne tikai esošie, bet arī bijušie Lietuvas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri pārvalda ap 40 milj. EUR un lielākus aktīvus. Tādējādi pieaug izmeklēšanu un pārbaužu skaits, izvērtējot, vai cilvēks joprojām ir uzskatāms par Lietuvas rezidentu un vai viņam Lietuvā jāmaksā nodokļi.

Akciju opcijas

Darbinieku opciju pabalstu piemērošanas izvērtējums šogad kļūs aktuālāks kā iepriekš, jo šis ir gads, kurā tiks realizētas pirmās preferenciālās iespējas (opciju darījumi).

PVN

Un protams, PVN jautājumi laikam nekad nezaudēs savu aktualitāti, īpaši 0% likmes piemērošana, citu samazināto likmju piemērošana, jaukto atskaitījumu jautājumi, u.c.

VMI jau zin, pēc kā nāk

“Lai gan VMI apgalvo, ka vairāk uzmanības pievērš monitoringam un profilaksei, ir skaidrs, ka izmeklēšanas un pārbaudes par aktuāliem jautājumiem ne tikai pieaug, bet arī kļūst mērķtiecīgākas,” uzskata Indre Ščeponiene, Sorainen Lietuvas nodokļu prakses vadītāja

Pēc sākotnējās uzraudzības, nozares analīzes vai citām atlases darbībām VMI atlasa uzņēmumus kontroles darbībām, kurās “meklē” konkrētas lietas. Tāpēc komersantiem vajadzētu būt uzmanīgākiem, plānojot reorganizācijas, finansēšanas darījumus, veidojot korporatīvo grupu struktūras utt.