Man bija palicis parādiņš par Senatores Makarovas veiktā nodokļu tiesu lietu apkopojuma PVN sadaļu – kas tur svarīgākais?

Starp citu, būtu interesanti tagad paskaitīt VID uzvarēto un zaudēto tiesu lietu proporciju. Rodas iespaids, ka cipari varētu vairs nebūt tik glaimojoši VIDam, kā tas bija iepriekš. Un vēl rodas iespaids, ka tiesas ir nogurušas no pušu liekvārdības.

  • 0% likmes piemērošanai nav tāda priekšnoteikuma, ka nosūtītājam jāpārliecinās, ka prece sasniegusi galamērķi citā valstī. Tas var būt pamats tālākai izmeklēšanai.
  • Sagatavošanas darbu PVN ir atskaitāms, ja nodoms veikt saimniecisko darbību ir pietiekami ticams.
  • Lai atskaitītu PVN par reprezentatīvu auto, Senāts šķetināja vai šī auto noma (izņēmums, kad drīkst par šādu auto atskaitīt PVN) ir šķietama vai reāla. Kā izšķirošo kritēriju Senāts izvirzīja – vai auto īpašnieka rīcība ir vērsta uz peļņas no nomas gūšanu. Lai nevarētu ikkatrs ar dažiem nomas darījumiem atskaitīt PVN par šādu auto, VID ir tiesības pārliecināties par auto nomas intensitāti – vai ar to iespējama peļņas gūšana.

Ar pilnu rakstu varat iepazīties Jāņa Taukača nodokļu blogā!