Interesantāk par UIN šķiet fizisko personu nodokļu rezidences, kā arī IIN un sociālo iemaksu likmju salīdzinājums.

Kopumā šai sadaļā uzmanību pievērsa..

Lietuvas pašnodarbināto personu 5% IIN ieņēmumiem līdz EUR 20k gadā. Atcerēsimies, ka viņiem uzņēmumiem līdz EUR 300k apgrozījumam arī ir 5% UIN. Norvēģijas salīdzinoši zemie un vienkāršie nodokļi algām. Ziemeļos neaizraujas ar sociālo apdrošināšanu, pretēji mītiem, bet ir augsti IIN. Norvēģijai šķiet arī korektāks nodokļu rezidences modelis, kas skatās uz 270 dienām 3 gadu laikā, kas samazina iespēju spēlēties ar šo jautājumu.

Nodokļu rezidence

Salīdzinot visas trīs Baltijas valstis un 4 Ziemeļu valstis, lielākā atšķirība – 3 Ziemeļu valstīs ir noteikumi, kas saglabā nodokļu rezidenci pēc aizbraukšanas no valsts, lai nebūtu tik viegli šo rezidenci mainīt. Mums iespējams aizbraukt 7 mēnešus padzīvot citur un Latvijas valstij vairumā gadījumu nebūs tiesības uz cilvēka nodokļiem. Proti, Somijas pilsoņi vēl 3 gadus paliek Somijas nodokļu rezidenti pēc tam, kad viņi ir pametuši valsti. Zviedrijā tie, kas bijuši nodokļu rezidenti vismaz 10 gadus, turpina būt par rezidentiem vēl 5 gadus pēc aizbraukšanas no valsts. Norvēģijā rezidences papildus kritērijs ir 270 dienas 3 gadu laikā. Tas šķiet loģiskākais kritērijs, ņemot vērā, ka Somijas un Zviedrijas 3 un 5 gadu ierobežojums var nebūt spēkā dēļ viņu nodokļu konvencijām. Lielākai daļai valstu ir sociālo iemaksu griesti bez IIN pārdēvēšanas par solidaritātes nodokli.

Pilno rakstu lasiet Jāņa Taukača nodokļu bloga ierakstā!