Satversmes tiesa 2023.g. nogalē lēma, ka Jūrmalas EUR 3 iebraukšanas nodeva visu gadu ir samērīga. Ko vēl lēma ST un vai katra pašvaldība tagad var ieviest šādu nodevu?

Ko vēl nosprieda ST?

ST lēma, ka pašvaldība bija tiesīga noteikt īpaša režīma zonu ar mērķi aizsargāt labvēlīgu vidi. Nodrošinājums, ko pašvaldība sniedz personai, kura samaksā nodevu par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā, ir iespēja tieši ar transportlīdzekli, kas rada kaitējumu apkārtējai videi, iebraukt teritorijā, kurai nolūkā aizsargāt vidi ir noteikts īpašs statuss.

Kas ir Jūrmalas iebraukšanas maksa?

Kas to nosaka?

Likums Par nodokļiem un nodevām neskaidri, bet dod nodokļu un nodevu definīcijas. Piemēram, lai beigtos diskusijas par zemesgrāmatas nodevas apmēra neatbilstību reģistrācijas izmaksām, likumā ielikta piebilde, ka valsts nodevas apmērs nav tiešā veidā saistīts ar institūcijas veiktās darbības izmaksu segšanu.

Pašvaldības nodevas

Likums uzskaita 15 nodokļus, kā arī sekojošas 11 pašvaldību nodevas:

1) pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu;

2) izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās;

3) atpūtnieku un tūristu uzņemšanu;

4) tirdzniecību publiskās vietās;

5) visu veidu dzīvnieku turēšanu;

6) transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās;

7) reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās;

8) laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu;

9) pašvaldību simbolikas izmantošanu;

10) būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;

11) pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību.

Kas ir īpaša režīma zona?

Kā teikts likumā, valsts nodeva var būt arī darbību koriģējoša. Taču pašvaldības iebraukšanas nodeva  Jūrmalā nav valsts nodeva. Turklāt, pašvaldību nodevām nav likumā noteikta mērķa. Jūrmalas nodevai it kā esot mērķis – ierobežot auto satiksmi.

Tiešām? Vai kādas mašīnas šoferis saprot, ka par iebraukšanu jāmaksā EUR 3, nolemj tā vietā braukt ar vilcienu? Ja nav bijuši kādi datos balstīti lēmumi, tad tas ir pašvaldības izdomāts veids, kā iekasēt papildus. Tātad, Kombuļiem tik jānoskaidro – kas ir īpaša režīma zona? Tātad, svarīgākais – sadzejot kādu mērķi no augstiem plauktiņiem un noteikt zonu.

Ar pilno rakstu varat iepazīties Jāņa Taukača nodokļu blogā!