Publisko iepirkumu tiesiskā vide Latvijā solīti pa solītim tiek regulāri pilnveidota. Taču būtiskas izmaiņas notiek salīdzinoši reti – parasti kādu ārēju faktoru ietekmē.

Grozījumu iepirkumu likumos, kas stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī, būtiskumu var pielīdzināt publisko iepirkumu tiesiskās vides izmaiņām, kas notika 2006. gadā, kad pēc iestāšanās Eiropas Savienībā bija jāaizstāj likums “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” ar tādu, kas atbilst Eiropas Savienības 2004. gada direktīvām iepirkumu jomā, un izmaiņām 2016. gadā, kad Latvijas likumi bija steidzami jāsalāgo ar 2014. gada direktīvu būtiskajiem noteikumiem.

Mūsu kolēģis, jaunajā Jurista Vārda tematiskā izdevuma viesredaktors, Raivo Raudzeps informē lasītājus par aktualitātēm publisko iepirkumu jomā.
Raksta turpinājums pieejams Juristavards.lv.