Eiropas Zaļais kurss arvien redzamāk ietekmē mūsu ikdienu. Lai gan, protams, netrūkst diskusiju par to, vai un kuras no Eiropas Savienības izvēlēm attiecībā uz Zaļo kursu ir nepieciešamas vai pareizas, tai pašā laikā ir pietiekami skaidrs, ka šajā brīdī Eiropas Savienības ceļš uz ilgtspēju ir nenovēršams un kaut vai tikai no politiskā viedokļa no tā atteikties vairs nav iespējams.

Mūsu biroja vadošā partnere Eva Berlaus dalās ar savu viedokli par ilgtspējas jautājumiem.

Vairāk informācijas pieejams juristavards.lv.