Gan publisko iepirkumu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju direktīvas,1 gan Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums interešu konflikta jautājumus risina divos atšķirīgos veidos.

Pirmkārt, iepirkumu direktīvās un Latvijas iepirkumu likumos ir noteikumi, kas attiecas uz piegādātāja iepriekšēju iesaistīšanos iepirkuma procedūras dokumentu gatavošanā.2 Taču, tā kā grozījumi iepirkumu likumos, kas stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī, šo interešu konflikta aspektu būtiski neskar, šajā rakstā tas netiek aplūkots.

Par aktualitātēm informē mūsu kolēģis Raivo Raudzeps.

Pilna raksta versija pieejama ŠEIT.