Aktuālās problēmas privāttiesību advokātu birojiem kā likuma subjektiem

Šī raksta mērķis ir sniegt ieskatu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTF) un starptautisko un nacionālo sankciju (turpmāk – sankcijas) riska pārvaldības jautājumiem specifiski lielu advokātu biroju darbā, kuru prakses lielāko daļu veido darbs ar korporatīviem klientiem privāttiesību jomā, tajā skaitā lielu darījumu organizēšanā un īstenošanā.

Vēlamies dalīties ar mūsu novērojumiem un pieeju, kas kopumā var būt noderīga citiem kolēģiem un valsts iestādēm, domājot par NILLTF un sankciju jomas pilnveidi, kā arī sniegt ļoti praktisku ieskatu ikdienas darbā. Vēlamies arī kliedēt nepamatotus komentārus no atsevišķām iestādēm, ka advokāti NILLTF un sankciju jomā nedarbojas pietiekami aktīvi vai nevelta tam vajadzīgos resursus. Šai jomai tiek veltīti lieli resursi, dažkārt pat nesamērīgi lieli.

Ar rakstu varat iepazīties portālā Juristavards.lv !

Raksta autori:

Edgars Pastars ZAB “Cobalt” zvērināts advokāts, vadošais speciālists, CAMS, CGSS

Rūdolfs Eņģelis ZAB “Sorainen” partneris, zvērināts advokāts