“Fiktīva darījuma deklarēšanas rezultātā ietaupītie izdevumi ir prettiesiski iegūti finanšu līdzekļi un atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem” – ar šādu virsrakstu Augstākās tiesas mājaslapā ir ievietota ziņa par Senāta Krimināllietu departamenta 2023. gada 1. februāra lēmumu lietā Nr. 12507000710 (SKK-1/2023). Šī ir pirmā lieta, kuru pēc Kriminālprocesa likuma grozījumu spēkā stāšanās Senāta Krimināllietu departaments skatīja paplašinātā tiesnešu sastāvā un mutvārdu procesā. Minētais fakts jau pats par sevi norāda uz šādi pieņemtā Senāta lēmuma nozīmīgumu. Tomēr, lai arī minētās ziņas virsrakstā norādītais Senāta secinājums šķiet loģisks un sensāciju neizraisa, vairāki citi lēmumā izdarītie secinājumi rada jautājumus.

Senāta lēmuma būtība

Kā noprotams no Senāta lēmuma, lietas pamatā esošie faktiskie apstākļi ir bijuši šādi. Saimniecisko darbību veicošs uzņēmums “A” savā pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) deklarācijā uzrādīja vairākus faktiski nenotikušus darījumus, kas noslēgti ar pieciem dažādiem fiktīviem uzņēmumiem. Turklāt, apsūdzētajai viltojot fiktīvo uzņēmumu amatpersonu parakstus, minētie darījumi tika norādīti arī fiktīvo uzņēmumu PVN deklarācijās. Uz šo darījumu pamata uzņēmums “A” veica naudas pārskaitījumu uz fiktīvo uzņēmumu bankas kontiem, no kuriem vēlāk šādi pārskaitītie līdzekļi tika izņemti skaidrā naudā. Gan uzņēmuma “A”, gan piecu fiktīvo uzņēmumu faktiskā vadītāja ir bijusi apsūdzētā.

Attiecīgi gan pirmās instances, gan otrās instances tiesa nolēma atzīt apsūdzēto par vainīgu Krimināllikuma 195. panta trešajā daļā (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija lielā apmērā), 218. panta otrajā daļā (izvairīšanās no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā) un 275. panta otrajā daļā (dokumentu viltošana mantkārīgā nolūkā) paredzētajos noziedzīgajos nodarījumos.

Par apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētā un viņas aizstāvis iesniedza kasācijas sūdzību, pamatā iebilstot apsūdzētajai inkriminēto noziedzīgo nodarījumu kvalifikācijai.

Ar visu rakstu variet iepazīties šeit.