2021. gada 22. jūnija “Jurista Vārdā” tika publicēts autora raksts “Pušu pieaicinātie eksperti starptautiskajā šķīrējtiesas procesā”, kurā tika apskatīta ekspertu loma šķīrējtiesas procesos, atšķirības starp pušu pieaicinātiem ekspertiem un tribunāla pieaicinātiem ekspertiem, kā arī apskatīta problemātika par pušu pieaicinātu ekspertu neatkarību. 1 Turpinot tēmu par pušu pieaicinātiem ekspertiem šķīrējtiesas procesā, autors šajā rakstā apskatīs noraidījumu pieteikšanu ekspertam. Rakstā tiek analizēti iemesli, kārtība un juridiskais pamatojums pušu pieaicinātu ekspertu noraidīšanai.

Par aktuālo informē mūsu jurists Elvis Grinbergs.

Raksta turpinājums pieejams JuristaVards.lv.