Par mani

Esmu jurists Latvijas biroja Strīdu risināšanas un risku vadības prakses grupā. Mana specializācija ietver dažāda veida pārrobežu strīdus, starptautiskos un vietējos šķīrējtiesu procesus, kā arī ārvalstu nacionālo tiesu un šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu Latvijā.

Profesionālās aktualitātes

Starptautiskā tirdzniecība. Vairākkārt esmu bijis daļa no komandas, kad klientiem tiek sniegta palīdzība saistībā ar starptautisko tirdzniecību. Man ir padziļinātas zināšanas strīdu risināšanā, kas radušies no starptautiskiem preču pirkuma līgumiem.

Ārvalstu investīciju aizsardzība. Esmu palīdzējis klientam E energia panākt labvēlīgu spriedumu pret Latvijas Republiku vēsturē pirmajā Starptautiskajā Ieguldījumu strīdu izšķiršanas centra (ICSID) šķīrējtiesas sprieduma anulēšanas procesā ar Latvijas valsts iesaisti.

Tāpat esmu piedalījies dažāda veida juridiskajās izpētēs un atzinumu sniegšanā saistībā ar ārvalstu investoru aizsardzību.

Akadēmiskā pieredze

Latvijas Universitāte, Latvija (LLB, LLM)

Zagrebas Universitāte, Horvātija (apmaiņas students)

Es piedalos

  • Starptautiskās tirdzniecības kameras Jauno šķīrējtiesnešu forums (ICC YAF)
  • Komerciālās šķīrējtiesas starptautiskā padome (Young ICCA)