Mūsu prakse rāda, ka daudzi auto tirgotāji izmanto ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumus (kurus ne retums sniedz saistītais uzņēmums).

Šā gada 17. februārī Ministru Kabinets iesniedza Saeimā Grozījumus likumā “Par grāmatvedību”, saskaņā ar kuriem ir paredzēts noteikt grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšanu, kā arī noteikt dažādus ierobežojumus attiecībā uz to, kādas personas var būt par grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju. Ja ārpakalpojuma grāmatvedis ir juridiska persona, ārpakalpojuma grāmatveža kvalifikācijai būs jāatbilst uzņēmuma valdes loceklim vai darbiniekam, kurš atbild par grāmatvedības ārpakalpojuma sniegšanu.

Šos Grozījumus vēl gan ir jāizskata Saeimai. Tomēr, ja Jūsu uzņēmums izmanto saistīta uzņēmuma sniegtos grāmatvedības pakalpojumus, tad tas būtu īstais brīdis sākt uztraukties, vai šī uzņēmuma valdes loceklis vai darbinieks atbilst likumā paredzētajai kvalifikācijai un attiecīgi vai nav jāievieš kādas izmaiņas valdes vai darbinieku sastāvā vai arī jāinvestē darbinieku izglītībā.

Papildus, ir jāatceras, ka arī saistītais uzņēmums, kurš darbojas kā ārpakalpojuma grāmatvedis, ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts, ir jāveic risku novērtējums, jāizstrādā iekšējās kontroles sistēma, jānodrošina klientu izpēte un darījumu uzraudzība u.tml. Līdzīgas prasības izriet arī no Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma.