Autore: Eva Berlaus, “Sorainen” vadošā partnere

Janvāra beigās Igaunijā, Tartu notika pasākums “sTARTUp diena”. Tās ietvaros es organizēju un vadīju paneļdiskusiju “Vai jaunuzņēmumiem ir laiks un nauda, lai uztrauktos par ESG?*”. Diskusijā piedalījās Baltijas jaunuzņēmumu pārstāves Luīze Mantiņa (“Printful”), Urte Karkliene (“Oxylabs”) un Sille Petai (“SmartCap”).

Te manas piezīmes par svarīgākajiem paneļdiskusijas secinājumiem. Interesanti, ka visi diskusijas dalībnieki uzsvēra pieaugošo ESG nozīmi arī agrīnās jaunuzņēmuma attīstības stadijās. ESG vieta jaunuzņēmumu prioritāšu sarakstā tika novērtēta robežās no astoņi līdz desmit skalā no viens līdz desmit.

Atrast savu vietu ESG kartē

Pirmsinvestīciju posmā ir svarīga iespējami skaidrāka izpratne par jaunuzņēmuma produkta/pakalpojuma ESG pozicionējumu. Šajā jomā orientēties palīdz atbildes uz jautājumiem:

  • Kāda ir produkta vai pakalpojuma potenciālā ietekme uz ESG?
  • Kādi ir ar ESG saistītie riski, kas varētu ietekmēt jūsu produkta vai pakalpojuma izstrādi/izvēršanu?

ESG risku vadība investoru acīm

Jaunuzņēmumiem nevajag baidīties, ka potenciālie investori pieprasīs spīdošas zināšanas ESG jomā jau no pirmās dienas. Parasti pirms ieguldīšanas investori veic padziļinātu izpēti, kur ESG ir viena no tēmām. Tajā galvenā uzmanība tiek pievērsta ESG riska pārvaldībai. Investori nevēlēsies ieguldīt jaunuzņēmumā ar būtisku ESG risku. Piemēram, raugoties uz pārvaldības jautājumiem, par būtiskiem riskiem uzskatāmi:

  • AML jeb naudas atmazgāšanas vai sankciju risks;
  • dārgi risināmi riski, kas saistīti ar jaunuzņēmuma kapitāla struktūru.

Dzīve pēc investīciju piesaistes

Galvenajiem atbilstības jautājumiem jaunuzņēmumi tiek aicināti pievērst uzmanību jau no pirmās dienas. Bet citādi – tiklīdz ieguldījums ir veikts, investori ir gatavi vadīt un atbalstīt sava portfeļa uzņēmumus pakāpeniskā ESG pārvaldības sistēmu ieviešanā, tostarp ESG ziņošanas sistēmas izveidē. Investori iegulda daudz pūļu, lai nodrošinātu, ka šis process ir iespējami raits un nesāpīgs jaunuzņēmumiem. Vienlaicīgi tie nodrošina, ka netiek novērsta uzmanība no uzņēmuma galvenā mērķa. Tomēr ESG risku pārvaldība joprojām būs viena no galvenajām prioritātēm.

Augot uzņēmumam, paplašinās ESG jautājumu loks

Jaunuzņēmumam augot, ESG kļūst arvien svarīgāks. Pat tad, ja jaunuzņēmuma pakalpojuma vai produkta mērķis nav tiešā veidā risināt ESG problēmas. Jāpiemin, ka īpaši uz ESG jautājumu risināšanu orientētiem jaunuzņēmumiem šobrīd ir pieejams arvien lielāks finansējums, un jaunuzņēmumi tiek aicināti izmantot šīs iespējas.

Audzējot uzņēmuma jaudu, ESG nozīme pieaugs, gan iekšēji, gan ārēji. Uzņēmuma iekšienē sakarā ar pieaugošo darbinieku skaitu, būs rūpīgi gan jāizstrādā pieeja, kas nodrošinās darbinieku iesaistīšanos, gan arī sarežģītāka korporatīvās pārvaldības struktūra. Ārēji tās ir pieaugošas investoru prasības, kas ir loģiskas sakarā ar klientu un piegādātāju skaita pieaugumam. Tas nozīmē arī pastiprinātu uzmanību ESG risku vadībai, piemēram, piegāžu ķēdes pārvaldībai. Jārēķinās arī, ka bieži vien ESG faktori var ietekmēt ieinteresēto personu (stakeholders) viedokļus, būtiski mainot jaunuzņēmuma produkta vai pakalpojuma turpmāko attīstības gaitu.

* ESG tulkojumā no angļu valodas nozīmē vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības apsvērumu kopumu.