2020. gada 20. martā Saeima pieņēma īpašu likumu par atbalsta pasākumiem saistībā ar COVID-19 pandēmiju. Likums stājas spēkā retroaktīvi ar 2020. gada 12. martu, kad Latvijā tika izsludināts ārkārtas stāvoklis. Likumā iekļauti noteikumi par sekojošu atbalstu Latvijā reģistrētajām sabiedrībām:

No valsts budžeta finansēts atalgojums noteiktu nozaru darbiniekiem

Ministru kabineta apstiprinātās nozarēs strādājošu sabiedrību darbiniekiem, kuri nestrādā valsts noteikto ierobežojumu izraisītās dīkstāves dēļ, tiks samaksāti līdz pat 75% no viņu iepriekšējās vidējās algas, kas aprēķināta par pēdējiem sešiem mēnešiem, bet ne vairāk kā EUR 700 mēnesī. Šiem maksājumiem netiks piemērots algas nodoklis. Atbalsts tiks pārtraukts, ja sabiedrība pieņems darbā jaunus darbiniekus. Valdība šonedēļ plāno sagatavot detalizētus samaksas noteikumus, kā arī plāno apstiprināt attiecīgo nozaru sarakstu.

Noteiktu nozaru sabiedrībām iespēja atlikt nodokļu maksājumus uz laiku līdz 3 gadiem

Ministru kabineta apstiprinātās nozarēs strādājošas sabiedrības, kuras nevar izpildīt savas nodokļu saistības COVID-19 ietekmes rezultātā, varēs atlikt šādas saistības uz laiku līdz trīs gadiem. Ja nodokļu saistības tiek atliktas, netiks aprēķināti procenti un sabiedrība netiks iekļauta Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu parādnieku sarakstā. Valdība plāno apstiprināt attiecīgo nozaru sarakstu šīs nedēļas laikā.

Nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums noteiktu nozaru sabiedrībām par valsts vai pašvaldības īpašumu izmantošanu

Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī valstij piederošās sabiedrības pilnībā vai daļēji atbrīvos valdības apstiprināto noteiktu nozaru sabiedrības no valsts un pašvaldības īpašuma (ieskaitot speciālo ekonomikas zonu un brīvo zonu īpašumus) nomas maksas. Atbrīvojums vai samazinājums nebūs piemērojams izmantotajiem pakalpojumiem (piemēram, elektrība, apkure, ūdens). Atbrīvojums būs spēkā īpašā likuma darbības laikā.

Pārmaksātā PVN ātrāka atmaksa

Likumā ir noteikta pārmaksātā PVN atmaksa 30 dienu laikā visām sabiedrībām.

Pagarināts termiņš gada pārskatu iesniegšanai

Visas sabiedrības var pagarināt savu 2019. gada pārskatu iesniegšanu par trīs mēnešiem. Tas nozīmē, ka sabiedrībām, kurām pārskats bija jāiesniedz līdz 30. aprīlim, jaunais termiņš ir 2020. gada 31. jūlijs un sabiedrībām, kuras parasti iesniedza pārskatus līdz 31. jūlijam, jaunais termiņš ir 2020. gada 30. oktobris.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu iespējama pārcelšana

Saskaņā ar likumu, pašvaldības var noteikt termiņu nekustamā īpašuma nodokļa samaksai, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktā termiņa. Termiņu var pārcelt uz vēlāku laiku 2020. gadā.

Aizsardzība sabiedrībām, kas saskārušās ar finanšu grūtībām

Likums līdz 2020. gada 1. septembrim ierobežo kreditoru tiesības iesniegt maksātnespējas pieteikumus un nodrošina parādniekiem citu procesuālu aizsardzību, piemēram, komercķīlu realizācijas gadījumā.

Netiek piemērots akcīzes nodoklis denaturētam spirtam, kas paredzēts dezinfekcijas līdzekļu ražošanai

Ārkārtas situācijas laikā netiek piemērots akcīzes nodoklis denaturētam spirtam, kas tiek iepirkts dezinfekcijas līdzekļu ražošanai, ja tā iegāde vai ražošana ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta COVID-19 dēļ. Iegādei ir nepieciešama atļauja no Valsts ieņēmumu dienesta.

Atbrīvojums no akcīzes nodokļa nodrošinājuma līdz pat 90% apmērā komersantiem, kuriem ir licence noliktavas turētāja darbībai, ja tie veic spirta ražošanu

Atbrīvojumu var noteikt Valsts ieņēmumu dienests. Sabiedrībai jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam par spirta ražošanas uzsākšanu vismaz 1 darba dienu iepriekš.

Papildus likumā noteiktajiem pasākumiem Valdība arī organizē atbalstu, izmantojot valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM:

  • ALTUM garantētais aizdevums:

Mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, kuriem nebija finanšu grūtību pirms COVID-19, varēs pieteikties garantijai, lai nodrošinātu esošās aizdevumu saistības vai jaunus apgrozāmo līdzekļu aizdevumus uz 3 gadiem. Maksimālā garantijas summa: 5 miljoni EUR uz sabiedrību un līdz 50% no aizdevuma saistībām.

  • ALTUM valsts aizdevums:

Mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, kuriem nebija finanšu grūtību pirms COVID-19, būs tiesības pieteikties uz aizdevumu, nepārsniedzot 1 miljonu EUR uz uzņēmumu, maksimālais termiņš – 3 gadi, kredīta brīvdienas līdz 12 mēnešiem, lai segtu apgrozāmo līdzekļu pamatsummu, piemērojot zemākas procentu likmes un samazinātas nodrošinājuma prasības.