Š.g. 9.februārī Igaunijas uzņēmums, kuru pārstāv Sorainen partneris, zvērināts advokāts Andris Tauriņš, ir vērsies ar iesniegumu par potenciālu zaudējumu atlīdzību Latvijas Republikas Finanšu ministrijā.

Jau iepriekš ziņots, ka 2023.gada 16.oktobrī Valsts policija veica kratīšanu akcīzes preču noliktavā Rīgā, kur izņemtas Igaunijā reģistrētas uzņēmuma preces – nikotīna spilventiņi un citi nikotīna izstrādājumi. Rezultātā uzņēmums palicis bez precēm un tiek turēts neziņā par to izņemšanas iemesliem. Uzņēmums gatavs vērsties kompetentajās Latvijas iestādēs, pieprasot kompensāciju vismaz 586 200 eiro apmērā par radītajiem zaudējumiem.

Igaunijas uzņēmums krimināllietā iesaistīts, jo kratīšanas vietā glabājās arī tam piederošas preces, lai arī aizdomas par noziedzīgām darbībām izvirzītas pret citiem nesaistītiem uzņēmumiem Latvijā. Produkti likumīgi glabājās akcīzes preču noliktavā un bija sagatavoti izsūtīšanai to pārdošanai Somijā.

Policija ignorē uzņēmuma lūgumus atgriezt produktus. Produktiem beidzies derīguma termiņš, un to realizācija paredzētajā Somijas tirgū arī vairs nav iespējama.

Valstij jāuzņemas atbildība

Latvijas valstij ir jāuzņemas atbildība par prettiesisku Igaunijas uzņēmuma preču izņemšanu. Tāpēc uzņēmums jau iesniedzis kompetentajām Latvijas valsts iestādēm pieprasījumu veikt nepieciešamās darbības. Pretējā gadījumā uzņēmums vērsīsies tiesā ar prasību kompensēt radītos zaudējumus par nepamatoti izņemtajiem produktiem 586 200 eiro apmērā.

Igaunijas uzņēmuma pārstāvji ir sašutuši par policijas rīcību, atņemot likumīgas preces un vilcinoties ar to atgriešanu, līdz preces ir zaudējušas vērtību. Šis gadījums iezīmē nepatīkamu tendenci, ka no īpašuma atņemšanas nav pasargāts pat ārvalstu uzņēmums, kurš rīkojas likumīgi. Uzņēmums neapšauba Latvijas policijas pienākumu novērst un atklāt noziegumus, lai aizsargātu sabiedrības intereses saistībā ar nozarē nesen ieviestajām regulējuma izmaiņām tabakas un nikotīna izstrādājumu realizācijā.

Taču uzņēmums nepiekrīt, ka nozares darbības ierobežojumus Latvijā var panākt ar ārvalsts uzņēmumam piederošu un citam tirgum paredzētu produktu atņemšanu un faktisku iznīcināšanu.
Latvijai ir jāuzņemas atbildība par likumīga Igaunijas uzņēmuma komercdarbības apturēšanu. Tāpēc uzņēmums ir veicis pirmos soļus, lai iesniegtu prasību pret Latvijas valsti par zaudējumu atlīdzināšanu, kā arī sagaida, ka Latvijas valsts prasīs atbildību no amatpersonām, kuru nolaidīgas darbības vai bezdarbības rezultātā uzņēmums cietis zaudējumus.