Publiskajā sektorā atsevišķos uzņēmumos slēgtās vienošanās ar darbiniekiem par profesionālās darbības ierobežojumu bijušas nelikumīgas un nelietderīgas. Valsts kontrole revīzijā secināja, ka vairākos gadījumos vienošanās nav slēgtas ar mērķi novērst darbinieku ar specifiskām zināšanām pāriešanu konkurējošā uzņēmumā, bet gan lai apliecinātu īpašu labvēlību kādiem darbiniekiem. Savukārt revīzijā pieminēto iestāžu pārstāvji norādīja uz normu atšķirīgu interpretāciju un iesaisti nepilnību novēršanā.

Rakstu lasiet lsm.lv.