Latvijas SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU ĪPAŠNIEKU CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS OBLIGĀTĀS APDROŠINĀŠANAS LIKUMS (ОСТА LIKUMS) ir viens no tiem likumiem, kas piedzīvojis ārkārtīgi daudzus grozījumus, tomēr – vai tas tādēļ kļuvis atbilstošs Eiropas Savienības (ES) tiesībām un Eiropas Savienības Tiesas (EST) judikatūrai?

Atbildi uz šo jautājumu ilustrē, piemēram, EST spriedums lietā C-707/19 K.S.1. Šajā lietā Polijas pirmās instances tiesa vērsās pie EST saistībā ar Latvijas OCTA likuma 28. pantu, lai noskaidrotu, vai konkrētā tiesību norma ir atbilstoša ES tiesībām un vai tā ir piemērojama.

Raksta autore, mūsu speciāliste Viktorija Soņeca.

Pilno raksta versiju varat izlasīt šeit.