Kad pienāk grūti laiki, būtu vēlams samazināt nodokļu izmaksas – tāpat kā visas citas izmaksas. Reizēm ir iespējams novirzīt resursus uz vietām, kurās atrodas vislielākās izmaksas, no kurām var izvairīties. Lūdzam skatīt zemāk mūsu detalizēto salīdzinājumu par izmaksām, kas attiecas uz nodokļu saistībām Baltijā un Baltkrievijā. Tas atspoguļo pašreizējo tiesību aktu situāciju un apsver ieviestos atbalsta pasākumus, lai pārvarētu krīzi.

[1] https://www.vmi.lt/cms/asmenys-laiku-vykdantys-mokestinius-isipareigojimus-/-turintys-mokestine-nepriemoka

[2] http://www.portal.nalog.gov.by/debtor/