Akcīze un uzņēmuma pārņemšana

Publicēta VID uzziņa (Nr. 10-10/4612 ) par uzņēmuma pārejas rezultātā iegūtajām kafijas kapsulām. Iesniedzēja saimnieciskās darbības pamatā ir biroju kafijas serviss, kura vajadzībām Iesniedzēja ir saņēmusi akcīzes preču noliktavas turētāja statusu. Ir panākta vienošanās, ka Iesniedzēja iegādāsies patstāvīgu SIA “EE” uzņēmuma daļu – kafijas automātu nomu un kafijas kapsulu piegādes biznesu, t.sk. kapsulas, kas iegādātas no ES reģistrētiem akcīzes preču tirgotājiem, veicot akcīzes nodokļa nomaksu.

Noteikumi Akcīzes preču aprites kārtība noteic, ka ir atļauts realizēt kafiju, kas ir iegādāta no komersanta, kam ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar attiecīgo akcīzes preču veidu, vai kurus komersants pats ir ievedis no citas dalībvalsts vai importējis. SIA “EE” nav akcīzes preču noliktavas turētāja statuss.

VID šajā uzziņā ir komentējis, ka iesniegumā aprakstītais darījums ir nevis akcīzes preču – kafijas realizācijas darījums, bet gan uzņēmuma patstāvīgas daļas, kurā ietilpst arī preču krājumi – kafijas kapsulas, pārejas darījums. Attiecīgi Iesniedzējai pāriet arī tiesības realizēt kafiju, par kuru ir samaksāts akcīzes nodoklis. Tādēļ uzņēmuma daļas pārejas rezultātā iegūto kafiju nav jāuzskaita atsevišķi no citām precēm, jo to nav jāuzglabā akcīzes preču noliktavā.

EK pārskata ES valstu nodokļu administrāciju uzziņas

30.04.2020. Eiropas komisija paziņoja, ka tā paplašina savu izmeklēšanu par IKEA Nīderlandes uzņēmuma 2011.gadā tur saņemto uzziņu. EK uzskata, ka ar šo uzziņu IKEA guvusi prettiesisku valsts atbalstu. Uzziņa EK izpratnē pieļauj pārāk augstu darījuma cenu maksājumam no Nīderlandes uz citu saistīto uzņēmumu par IKEA intelektuālā īpašuma izmantošanu, tādējādi ļaujot samazināt uzņēmuma nodokļu slogu Nīderlandē. Tāpat EK paziņoja, ka tā vērtēs arī IKEA intelektuālā īpašuma nolietojuma normas, kas arī samazina tā nodokļu saistības Nīderlandē. Šis ir turpinājums EK uzsāktajam uzbrukumam dažādās ES valstīs izsniegtajām uzziņām dažādiem lielajiem starptautiskajiem uzņēmumiem. Tā būtība – ja tiek konstatēts nelikumīgs valsts atbalsts, uzņēmumam to nāksies kompensēt. Parasti nodokļu jomā šī atbalsta maksimālais pieļaujamais slieksnis var būt EUR 200k. Taču šobrīd, izņēmuma kārtā, cīņai ar vīrusu piemērojamiem pasākumiem EK ir atļāvusi paaugstināt ar nodokļu valsts atbalsta pasākumiem pieļaujamo slieksni paaugstināt, dažreiz pat līdz EUR 1 milj.