Piedāvājam Baltijas ģimenes uzņēmumu institūta (BFFI) Latvijas biedriem izstrādātu pašpārbaudes anketu. Šīs pašpārbaudes anketas mērķis ir veicināt labu pārvaldību un palīdzēt uzņēmumiem, kurus kontrolē ģimene (ģimenes uzņēmums) identificēt jautājumus, kuriem ir nepieciešams pievērst uzmanību. Šīs anketas uzdevums nav aptvert visus iespējamos jautājumus un problēmas, bet gan norādīt uz jautājumiem, kas ikdienas steigā var palikt nepamanīti, bet var būt ļoti būtiski.

Ideālā pasaulē Jūs uz visiem jautājumiem atbildēsiet ar drošu un pārliecinātu “jā, manā uzņēmumā viss ir kārtībā” vai arī izvēlēsieties opciju “neattiecas“. Tomēr, ja atbilde uz kādu no jautājumiem  ir “” vai neesat pārliecināts par atbildi, tad mēs iesakām šiem jautājumiem pievērst uzmanību.

Uz anketu!