Laulības šķiršanas gadījumā nereti nākas arī dalīt laulāto mantu. Taču, ja šī manta ir zemnieku saimniecība, arī tādā gadījumā vispirms noskaidrojams, vai zemnieku saimniecības manta ir laulāto kopīga manta, kas pieļautu tās dalīšanu starp abiem laulātajiem, vai arī atsevišķa manta, kas, šķirot laulību, paliek tikai mantas īpašniekam. Katrs gadījums vērtējams atsevišķi, uzmanību pievēršot dažādiem ar mantu nozīmīgiem apstākļiem.

Par jautājumu konsultē zvērināta advokāta palīdze Krista Niklase.

Raksta pilnā versija pieejama ŠEIT, kā arī ziņu portālā la.lv.