Preču starptautiskajai pārdošanai elektroniskajos kanālos ir piemērojami nodokļi, no kuriem daži ir samērā negaidīti. Tālāk izklāstīti daži praktiski gadījumi, ar kādiem saskārušies mūsu klienti. Ceram, ka tie palīdzēs jums izvairīties no līdzīgām kļūdām.

Kamēr jūs pārdodat preces vai sniedzat pakalpojumus savā mītnes zemē, noteikumi ir vienkārši: jums nav jāpievieno PVN, ja apgrozījums ir zem 40 000 EUR Igaunijā un Latvijā un 45 000 EUR Lietuvā. Taču pārrobežu darījumu gadījumā situācija kļūst sarežģītāka.

Pamatnoteikums: ja jūs pārdodat preces personai ārpus Eiropas Savienības, jūs piemērojat 0% PVN. Un, ja jūs pārdodat citam PVN maksātājam Eiropas Savienībā, jūs arī norādāt 0% PVN, un nodokli aprēķina otra puse.

Taču, ja jūs pārdodat preces no Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas patērētājiem citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, radīsies virkne problēmu. Valstis ir noteikušas apgrozījuma limitus, un jebkuram, kurš pārsniedz šo limitu, ir jāreģistrējas kā PVN maksātājam attiecīgajā valstī. Igaunijā, Latvijā un Lietuvā limits ir 35 000 EUR, t.i. Ja pārdoto preču vērtība Igaunijas vai Lietuvas patērētājiem kalendārajā gadā pārsniedz šo limitu, jums jāreģistrējas Igaunijā vai Lietuvā kā PVN maksātājam un jāsāk tur maksāt PVN.

Līdzīgi Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas uzņēmējam, kas pārdod preces, teiksim, Vācijā, būs tur jāreģistrējas, ja attiecīgais vietējā apgrozījuma limits ir pārsniegts. Turklāt – ja jūs pārdodat akcīzes preces patērētājiem citā ES valstī, jums būs jāreģistrējas kā PVN maksātājam šajā valstī, tiklīdz jūs pārdodat pirmo pudeli.

Labās ziņas ir tādas, ka 2021. gada sākumā Eiropas Savienībā tiek plānota PVN reforma. Tiklīdz tā stāsies spēkā, distances pārdevējiem, kas pārdod preces patērētājiem citās dalībvalstīs, vairs nebūs jāreģistrējas kā PVN maksātājiem dažādās valstīs. Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā pārdevēji vienkārši aprēķinās attiecīgās valsts PVN summas un samaksās nodokli attiecīgi Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā, bet vietējā nodokļu iestāde pārskaitīs summas uz citām valstīm. Sabiedrības, kuru pārrobežu apgrozījums saglabājas zem 10 000 EUR kalendārajā gadā, var maksāt PVN savā valstī.

Elektroniskajiem pakalpojumiem nodoklis piemērojams to patēriņa vietā

Elektronisko pakalpojumu aplikšanai ar nodokli – elektroniski pārsūtītam attēlam, mūzikai, filmai, spēlei, piekļuvei datubāzēm utt. – piemērojami nedaudz atšķirīgi noteikumi. Nodokļa uzlikšanas vieta ir valsts, kurā atrodas patērētājs, un nav nepieciešama reģistrācija; jums jāreģistrējas MOSS (Mini One Stop Shop) sistēmā savā valstī (Latvijā) un PVN jāmaksā tur.

Elektronisko pakalpojumu gadījumā tomēr ir bieži vien grūti noteikt klienta atrašanās vietu un aprēķināt PVN likmi. Lai to pierādītu, jāiegūst divi pierādījumi par klienta atrašanās vietu, kas savstarpēji nav pretrunīgi. Piemēram, ja klientam ir IP adrese Vācijā un viņš maksā ar Vācijas kredītkarti, var droši pieņemt, ka patērētājs ir no Vācijas. Jūs aprēķināt Vācijas PVN un maksājat to Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas nodokļu iestādei, kas tālāk pārskaitīs to uz Vāciju. Arī šeit būs piemērojams 10 000 EUR limits.

Muitas jautājumi rada galvassāpes

Darījumos ar trešajām valstīm daudz problēmu rada arī muitas jautājumi. ES ietvaros problēmu nebūs, jo tā kalpo arī kā muitas savienība, bet preču pārdošanai vai pirkšanā ārpus ES var rasties dažas interesantas nodokļu saistības.

ES netiek piemēroti muitas tarifi precēm, kas tiek pārdotas ārpus savienības, bet problēmas rodas saņemošajā valstī. Piemēram, Ķīna vai Amerikas Savienotās Valstis var piemērot nodevu jūsu pārdotajām precēm.

Tāpat mēs esam piedzīvojuši, ka Igaunijas, Latvijas un Lietuvas sabiedrības un patērētāji pērk preces ārpus ES, bet nevar tās saņemt, kamēr nav samaksātas importa nodevas.

Importa nodevas parasti ir vismazākās, visbiežāk viencipara skaitlis: teiksim, jūs gribat importēt cirvjus un maksājat 3% muitas nodevu. Protams, ir arī smagāki gadījumi. Pirmkārt, represīvie tarifi, kam dots nosaukums pēc Donalda Trampa – Ķīnas – Eiropas darbībām, kad nodokļi tika piemēroti tēraudam, tad džinsiem, tad Harley-Davidson motocikliem un tā tālāk. Šie tarifi bieži vien sasniedz 25% vai pat 50%.

Taču vislielākās antidempinga nodevas ES piemēro Ķīnas precēm. Ķīna atbalsta savas sabiedrības, tādēļ ES izlīdzsvaro šīs subsīdijas ar muitas nodevām, kas sasniedz 70% vai pat 85% no šo preču vērtības. Tas arī nozīmē, ka jums būtu tomēr jāzina, no kurienes nāk preces: jūs varat, piemēram, pirkt elektriskos velosipēdus no Taivānas, bet, ja nodokļu iestādes konstatē, ka šo velosipēdu izcelsme tomēr ir Ķīna, jūsu velosipēds kļūst par 85% dārgāks.

2021. gadā stāsies spēkā arī tā sauktās “AliExpress” izmaiņas. Ja jūs pasūtīsiet nelielus pirkumus, kas nepārsniedz 22 EUR, jums būs jāmaksā PVN.