Saskaņā ar Baltijas juridisko biroju klientu aptaujas, ko veica TNS KANTAR Prospera, juridiskās kompetences vērtējumu, Sorainen ekspertu prasmes ieņem augstāko pozīciju kopumā, kā arī šādās jomās:

  1. Uzņēmumu apvienošana un iegāde
  2. Bankas un finanses
  3. Strīdu risināšana
  4. Konkurence
  5. Darba tiesības
  6. IT, telekomunikācijas, mediji
  7. Nodokļi
  8. Nekustamais īpašums
  9. Privātais kapitāls
  10. Valdības attiecības

Kopumā Sorainen birojs šī gada pētījuma rezultātos ierindojās trešajā vietā Baltijā, bet Latvijā ieņēma otro pozīciju.

Latvijas pētījuma rezultāti

Sorainen birojs šogad var lepoties ar sasniegumiem divās nozīmīgās jomās, kur klienti visaugstāk novērtējuši mūsu sniegumu darbā pie īpaši lieliem projektiem, kā arī starptautisko kompetenci.

Nepamanīta nav palikusi arī biroja komandas izaugsme, sasniedzot 100 cilvēku skaitu un tādējādi uzlabojot pakalpojuma pieejamību. Komentāru sadaļā birojs saņēma pozitīvas atsauksmes par ieguldījumu klientu un sabiedrības izglītošanā un informēšanā par praktiskiem juridiskiem jautājumiem.

Klientu prasību dinamika un juridisko pakalpojumu tirgus

Vispārējā klientu apmierinātības līkne jau vairāku gadu periodā tiecas augšup gan Baltijas, gan konkrēti – Latvijas juridisko biroju vērtējuma tabulā. Spēcīgākie juridisko pakalpojumu tirgus dalībnieki ik gadu saņem arvien augstākas atzīmes no klientiem. Arī šogad Sorainen nav izņēmums, jo mūsu novērtējuma rādītājs demonstrē augšupeju.

Par pašām svarīgākajām lieliskas klientu pieredzes receptes sastāvdaļām pētījuma dalībnieki Latvijā nosauc Juristu prasmes, Konsultāciju kvalitāti un Ētisku attieksmi. Salīdzinot ar pagājušā gada pētījumu, būtiski pieaudzis Stratēģiska partnera lomas nozīmīgums aptaujas dalībnieku skatījumā.

Par pētījumu

Prospera aptauja mēra dažādus klientu apmierinātības indikatorus Baltijas un Skandināvijas juridisko un banku pakalpojumu tirgos un palīdz birojiem, kas piedalās šajā pētījumā, uzlabot savus sniegtos pakalpojumus. Baltijas pētījums aptver vairāk nekā 400 uzņēmumu mūsu reģionā, kas gada laikā iegādājas juridiskos ārpakalpojumus par vismaz 15 000 EUR. Aptuveni trešdaļa respondentu pārstāv uzņēmumu juristus un juridisko departamentu vadītājus, savukārt divas trešdaļas – dažādu līmeņu uzņēmumu vadītājus. Sorainen aptaujā piedalās jau devīto gadu pēc kārtas.