7.maijā Administratīvā rajona tiesa pieņēmusi “Grīziņkalna apkaimes biedrības”
pieteikumu un ierosinājusi administratīvo lietu saistībā ar Rīgas domes lēmumu – daļu
Grīziņkalna parka nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Streetbasket” (zināms arī kā
“Ghetto Games”) uz 5 gadiem. “Grīziņkalna apkaimes biedrības” ieskatā Rīgas domes
lēmums ar “Streetbasket” ir prettiesisks.

Izvērtējot lēmumu un tā pieņemšanas procedūru, “Grīziņkalna apkaimes biedrības” (turpmāk –
Biedrība) uzskata, ka Rīgas domes lēmums nav bijis sabiedrības interesēs un pārkāpj labas
pārvaldības principus, piešķirot lietošanā Nekustamo īpašumu ārpus jebkādas, publisko
iepirkumu principiem atbilstošas, procedūras.

Pašvaldība nav vērtējusi “Streetbasket” līdzšinējo teritorijas izmantošanas praksi, kas liedza
iedzīvotājiem piekļuvi daļai parka, tai kļūstot par privātu stāvlaukumu un noliktavu Streetbasket
vajadzībām. Tāpat lēmuma pieņemšanā Rīgas dome nav vērtējusi Grīziņkalna parka kultūras
pieminekļa statusu un no tā izrietošos Nekustamā īpašuma izmantošanas ierobežojumus.
Ilgstoši apkārtējie iedzīvotāji ir sūdzējušies pašvaldībā par pasākumu un to organizēšanas laikā
radīto pārmērīgo troksni. Rīgas domes lēmumā iestrādāts trokšņa kontroles mehānisms, kas,
Biedrības uzskatā, ir bez reālas kontroles iespējām.

Biedrības valdes paziņojums:
“Pēdējā gada laikā biedrība vairākkārt tikusies ar Ghetto Games un Rīgas domes pārstāvjiem,
informējot par konstatētajām problēmām, un norādījusi uz iespējamiem risinājumiem, tomēr
Rīgas dome, ignorējot sabiedrības intereses un likumdošanu, pieņēma prettiesisku lēmumu,
neatstājot biedrībai citu iespēju, kā apstrīdēt lēmumu tiesā, lai aizstāvētu Grīziņkalna apkaimes
iedzīvotāju tiesības un ar likumu aizsargātās intereses.”

Biedrībai juridisko palīdzību sniedz zvērinātu advokātu birojs Sorainen.

Kontekstam:

Šī gada 27.martā Rīgas domes lēma par nekustamā īpašumā Grīziņkalna parkā nodošanu
bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Streetbasket” uz 5 gadiem (lēmums – RD-24-3440-lē).
Iepriekš RD Pilsētas īpašuma komitejas sēdē deputāti bija vienojušies “Streetbasket” teritoriju
nodot uz 2 gadiem, tomēr domes sēdē tika atbalstīts priekšlikumu termiņu pagarināt līdz 5
gadiem.