Komunālie pakalpojumi

Mūsu misija ir – palīdzēt starptautiskām un vietējām sabiedrībām, kas specializējas atkritumu, naftas, biomasas, ūdensapgādes vai citu pakalpojumu sfērā, īstenot viņu sadarbību ar piegādātājiem, klientiem un regulējošām iestādēm. Mums patīk apziņa, ka arī mūsu darbs ir ieguldīts, lai nodrošinātu, ka ūdens turpina plūst, notekūdeņi tiek pienācīgi attīrīti un atkritumu pārstrādes process noris, kā paredzēts.

Mēs varam palīdzēt

 • Komunālo pakalpojumu jomas projektu attīstība (piemēram, elektroenerģijas un koģenerācijas ražotņu plānošana, būvniecība un modernizācija, tīkla pieslēgums, krātuves)
 • Vides regulējums (piemēram, ietekmes uz vidi novērtējums, pārrunas ar valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī ar vietējām kopienām)
 • Komunālo pakalpojumu projektu finansēšana (PPP un koncesijas)
 • Atbilstības un regulējuma jautājumi (licences, atļaujas, īpašs regulējums, korupcijas novēršanas noteikumi, tirdzniecības atbilstības, tās attīstības programmas)
 • Komunālo pakalpojumu jomas uzņēmumu vadība un darbība (korporatīvie, darba tiesību jautājumi)
 • Valsts iepirkums komunālo pakalpojumu nozarē
 • Nodokļi un muitas, sociālā apdrošināšana
 • Konkurences tiesības (piemēram, aizliegtās vienošanās, dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, karteļu izmeklēšana)
 • Cenu un tarifu apstiprināšana
 • Piegādes un tīkla līgumi
 • Komunālo pakalpojumu strīdi
 • Ieguldījumu aizsardzība
 • Emisiju tirdzniecība
 • Atjaunojamo energoresursu enerģija

Sazinieties ar mums