Komunālie pakalpojumi

Mūsu misija ir – palīdzēt starptautiskām un vietējām sabiedrībām, kas specializējas atkritumu, naftas, biomasas, ūdensapgādes vai citu pakalpojumu sfērā, īstenot viņu sadarbību ar piegādātājiem, klientiem un regulējošām iestādēm. Mums patīk apziņa, ka arī mūsu darbs ir ieguldīts, lai nodrošinātu, ka ūdens turpina plūst, notekūdeņi tiek pienācīgi attīrīti un atkritumu pārstrādes process noris, kā paredzēts.

Mēs varam palīdzēt

 • Komunālo pakalpojumu jomas projektu attīstība (piemēram, elektroenerģijas un koģenerācijas ražotņu plānošana, būvniecība un modernizācija, tīkla pieslēgums, krātuves)
 • Vides regulējums (piemēram, ietekmes uz vidi novērtējums, pārrunas ar valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī ar vietējām kopienām)
 • Komunālo pakalpojumu projektu finansēšana (PPP un koncesijas)
 • Atbilstības un regulējuma jautājumi (licences, atļaujas, īpašs regulējums, korupcijas novēršanas noteikumi, tirdzniecības atbilstības, tās attīstības programmas)
 • Komunālo pakalpojumu jomas uzņēmumu vadība un darbība (korporatīvie, darba tiesību jautājumi)
 • Valsts iepirkums komunālo pakalpojumu nozarē
 • Nodokļi un muitas, sociālā apdrošināšana
 • Konkurences tiesības (piemēram, aizliegtās vienošanās, dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, karteļu izmeklēšana)
 • Cenu un tarifu apstiprināšana
 • Piegādes un tīkla līgumi
 • Komunālo pakalpojumu strīdi
 • Ieguldījumu aizsardzība
 • Emisiju tirdzniecība
 • Atjaunojamo energoresursu enerģija

Sazinieties ar mums

Pieredze

 • Juridiskais konsultants

  Tallinna Vesi

  Augsta profila administratīvi tiesisks strīds par ūdens tarifu Igaunijas galvaspilsētā Tallinā. Tallinna Vesi ir vadošā Igaunijas ūdens apgādes un kanalizācijas sabiedrība un ietilpst United Utilities koncernā

 • Juridiskais konsultants

  Fortum Power & Heat

  Konsultācijas par savstarpēji saistītām kompleksām nacionālām un starptautiskām procedūrām un strīdiem, plus regulējuma, vides un projektu finansēšanas jautājumi

 • Juridiskais konsultants

  Koģenerācijas stacija Kauņa

  Pārstāvība administratīvā strīdā pret Nacionālo enerģijas kontroles un cenu komisiju

 • Juridiskais konsultants

  Enerstena

  Konsultācijas par Pasaules bankas finansēta apkures sistēmas rekonstrukcijas un jaunas siltumcentrāles būvniecības projekta īstenošanu Červeņā, Baltkrievijā

 • Juridiskais konsultants

  Sweco International

  Konsultācijas priekšizpētes veikšanai attiecībā uz pilsētas notekūdeņu apsaimniekošanu ar potenciālu biogāzes ražotnes būvniecību Minskā. Konsultācijas aptvēra biodegvielas ražošanas un enerģijas sadales aspektus

 • Juridiskais konsultants

  GreenTech

  Darbību paplašināšana un investīcijas jaunā ražotnē Lietuvā, kas pārstrādā vienreizējā iepakojuma atkritumus

 • Juridiskais konsultants

  Starptautiskas bankas

  Banku sindikāta Igaunijas konsultants par infrastruktūras fonda European Diversified Infrastructure Fund II SPSc, kuru pārvalda First State Investments, finansējumu, lai veiktu ieguldījumu Utilitas, Igaunijas lielākajā centralizētās siltumapgādes sabiedrībā un vadošā atjaunojamās enerģijas ražotājā

 • Juridiskais konsultants

  Hitachi

  Konsultācijas pasaulē vadošai atomelektrostaciju būvniecības un apsaimniekošanas sabiedrībai un Visaginas atomelektrostacijas stratēģiskajam investoram Lietuvā par Lietuvas investīciju līdzekļa strukturēšanu un izveidi Visaginas atomelektrostacijas projektam. Šis ir lielākais un sarežģītākais ieguldījumu projekts Baltijas valstīs kopš to neatkarības iegūšanas 90. gadu sākumā