Specializācija > Sektors >

Enerģētika un infrastruktūra

Mums ir liela pieredze infrastruktūras un komunālo pakalpojumu jomas jautājumos. Mēs esam konsultējuši starptautiskus un vietējos pakalpojumu sniedzējus, kā arī investorus un attīstītājus par reģiona lielākajiem un vissarežģītākajiem darījumiem, projektiem un strīdiem gan transporta un enerģētikas infrastruktūras, gan jebkura cita pakalpojumu cikla jautājumos. Komandas dalībnieki prasmīgi orientējas šajā sarežģītajā un stingri regulētajā sektorā. Mūsu klienti augstu novērtē mūsu starptautisko zinātību. Piemēram, mūsu eksperti var piedāvāt padziļinātas zināšanas par atjaunojamo enerģiju, dzelzceļu vai tarifu regulējumu, kas ir noderīgas, kad klientam no citas valsts steidzami jānoskaidro konkrēti aspekti.

Sazinieties ar mums

Smalks līdzsvars

Sabiedrības un infrastruktūras operatoru intereses nereti konfliktē savā starpā, tādēļ pēdējiem tiek piemērots sarežģīts tiesisks regulējums, lai panāktu līdzsvaru. Mūsu stratēģiskā atrašanās vieta garantē to, ka infrastruktūra allaž būs valdības un uzņēmēju uzmanības centrā. Mūsu spējas apvienot daudzu ekspertu specializētās zināšanas, būs ļoti noderīgas šī sektora spēlētājiem.

Pilns cikls

Esam ļoti pieredzējuši atjaunojamo energoresursu jomā un varam sniegt Jums atbalstu infrastruktūras procesos, elektrības ražošanā un pārdošanā no plānošanas un būvniecības līdz nodokļiem un strīdu risināšanai. Mūsu pieredze dod mums plašāku skatījumu uz lietām – no tirdzniecības līdz atkritumu apsaimniekošanai, pārstrādei un otrreizējai izmantošanai – mēs to visu redzam kā vienu skaidru procesu, kas saslēdzas kopējā ciklā; mēs atbalstam klientus ikvienā šī procesa posmā. Uz to var palūkoties tā, ka mēs sākam no otra gala – domājam par atkritumu apstrādi, pirms tie vēl kļuvuši par atkritumiem. Jau tirdzniecības posmā vides prasības regulē iepakojumu, lai samazinātu produkta atkritumu pēdas nospiedumu. Tālākā procesa gaitā atkritumi tiek vākti un šķiroti pārstrādei, lai pieredzētu jaunu dzīvi degvielas, centrālapkures un elektroenerģijas veidā.

Kā smalks pulksteņa mehānisms

Katram klienta darbam mēs norīkojam konkrētai lietai vislabāk piemēroto talantu. Biroja izstrādātās un ievērotās vadlīnijas nodrošina, ka sadarbība kolēģu starpā noris vienmērīgi un efektīvi, no kā ieguvēji ir mūsu klienti.

Sazinieties ar mums