Finanšu tehnoloģijas

Katrai no mūsu pārstāvētajām valstīm ir pa finanšu tehnoloģiju jomai, kurā tā sabiedrības skatījumā gūst vislielākos panākumus: e-naudas un maksājumu iestāžu attīstība, kriptoindustrija, modernas savstarpējo patēriņa aizdevumu platformas. Mums šāds ģeogrāfiskais sadalījums nav šķērslis, jo katram klientam, kurš ierodas pie mums ar ambiciozu ideju, mēs varam ieteikt vislabvēlīgāko vietu tās īstenošanai. Lai kāda būtu Jūsu izvēle, mēs iedziļināsimies juridiskā padoma sagatavošanā, lai Jūsu plāni finanšu tehnoloģiju jomā vainagotos ar panākumiem.

Mēs varam palīdzēt

  • Licencēšanas process
  • Produktu un darbības strukturēšana
  • Atbilstības novērtēšana un procedūras
  • Darījumi un strīdi

Sazinieties ar mums