Nekustamais īpašums

Mūsu nekustamā īpašuma sektora klienti augstu novērtē iespēju strādāt ar vienu komandu centralizēti komunicēt, risinot visas viņu juridiskās vajadzības. Lai to nodrošinātu, mēs cieši sadarbojamies ar mūsu nodokļu, korporatīvo konsultāciju, banku darbības un finanšu, kā arī konkurences un regulēto jomu ekspertiem, kuru iesaistīšanās nodrošina, ka mūsu klienti saņem augstākā līmeņa atzinumus par sarežģītākajiem darījumiem, kā arī darījumu strukturēšanu, apvienošanās atļaujām, GDPR jautājumiem, finansēšanu un refinansēšanu un jebkuriem citiem specifiskiem darījuma vai lietas elementiem.

Kad Jums rodas konfliktsituācija – projektēšanas vai būvniecības strīds, sarežģījumi ar nomnieku par nomas jautājumiem vai ja radies prasījums saistībā ar tīro ienākumu (net operating income) samazināšanos Jūsu nesen veiktajā ieguldījumu objektā  – mēs apvienosimies ar mūsu strīdu risināšanas komandu, lai aizsargātu Jūsu intereses. Lai palīdzētu Jums paplašināt uzņēmumu, mums ir partneri visās Eiropas valstīs, kā arī Tālajos Austrumos, ASV un citviet.

Mēs varam Jums palīdzēt jebkurā Jūsu nekustamā īpašuma projekta etapā, no projektēšanas un būvniecības līdz īpašuma pārvaldīšanai un pārdošanai. Mēs varam apvienot visdažādākās kompetences un specifiskās zināšanas jebkura nekustamā īpašuma sektora juridiskā jautājuma risināšanai.

Esam nesen ievērojami paplašinājuši savas zināšanas viesmīlības nozarē. Esam piedalījušies gandrīz visos zīmolu viesnīcu darījumos pēdējo desmit gadu laikā, kad šīs viesnīcas ienākušas mūsu reģionā. Saistībā ar viesnīcu vadību un viesnīcu franšīzes līgumiem mēs pārzinām, kas ir nepieciešams abām pusēm, lai nodrošinātu veiksmīgu sadarbību un interešu sabalansētību.

Mēs varam palīdzēt

  • Jebkuri lielie nekustamā īpašuma investīciju darījumi
  • Reģionāli darījumi, kur īpašumi atrodas dažādās valstīs
  • Pārdošanas un atpakaļnomas un nākotnes iegādes darījumi
  • Pārrobežu darījumi, kuru dalībnieki atrodas dažādās mūsu reģiona valstīs
  • Jautājumi, kas aktualizējas, kad mūsu reģiona nekustamā īpašuma sektora dalībnieks meklē iespēju paplašināties ārpus tā robežām
  • Nekustamā īpašuma ieguldījumu strukturēšana, ieskaitot nodokļu strukturēšanu
  • Komerciālā nekustamā īpašuma pārvaldīšana un noma
  • Lauksaimniecības un mežu zemes iegāde

Sazinieties ar mums